POPRZEDNIE EDYCJE [36].

Wstęp

.

Miejsce:
Pawilon 6, Międzynarodowe Targi Poznańskie

Poznan International Fair (MTP), pavilion 6


Wernisaż:
15.11.2017, godz. 18.00

opening: 15th November 2017, 18:00


Wystawa:
15.11–25.11.2016

exhibition open from 15th until 25th November 2017


Fundator nagród:
Bank Pekao


Kurator:
Maciej Kurak


Tegoryczna edycja jest jednak wyjątkowa z wielu względów. Po pierwsze, nigdy wcześniej konkurs nie miał tylu uczestników - jest ich ponad trzydzieścioro (W roku akademickim 2016/17 Senat Uczelni dokonał kolejnej zmiany w regulaminie, która daje kierownikom katedr możliwość wytypowania - nie jak było do tej pory - jednego, ale dwóch najlepszych dyplomów.). Po drugie, nigdy wcześniej nie przyznawano w nim aż tylu nagród. Po trzecie, po raz pierwszy wystawa konkursowa odbywa się na Międzynarodowych Targach Poznańskich.Zmiany w formule konkursu stanowią odzwierciedlenie
przekonania, że studenci, dyplomanci i absolwenci są dla Uniwersytetu najważniejsi
- to oni są jego najlepszą wizytówką. Konkurs na najlepszą dyplomową powinien zatem zyskać
odpowiadającą tej doniosłości oprawę.Nowością jest również opatrzenie konkursu osobnym tytułem - Instytucja Sztuki.
Wprowadzenie takiego rozwiązania wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, z faktu,
że wystawie konkursowej towarzyszy inna ekspozycja, zaprezentowana w Miejskiej Galerii
Arsenał, a dedykowane laureatom poprzednich edycji konkursu. Po drugie, jego intencją jest
zapoczątkowanie szerszej dyskusji teoretycznej na kanwie organizowanego konkursu na temat
dokonujących się za jego pośrednictwem nieustanych redefinicji dzieła artystycznego - dzieła
podlegającego ciągłej i wieloaspektowej ocenie.

Na przykładzie epizodu związanego z wyprzedażą po niskiej cenie większości dzieł Sandro Chia
przez Charlesa Saatchi widać jak pozycja artysty zależy od strategii marketingowych
oraz od sumy za którą sprzedaje się jego dzieła. Pozycjonowanie artysty w marketingowym
podejściu do sztuki pokazuje jak bardzo istotne stają się jego kompetencje społeczne
oraz wpływy środowiskowe, w których koegzystuje. Przesunięcie akcentu w świecie sztuki,
z umiejętności manualnych na rzecz miękkich aktywów dotyczących towarzyskich relacji,
wizerunku, w dużej mierze charakteryzuje kapitalizm kognitywny. Ta przemiana w podejściu
do sposobów funkcjonowania twórcy wpisuje się również w proces globalizacji oraz wynika
ze zmian mentalności, medialnych narzędzii sposobów ekspresji (performance delegowany).
Proces zdobywania ekonomicznego sukcesu odbywa się przy udziale dużej liczby osób
skupionych na efektywności i wyznaczonym celu powiększania zysków.Maciej Kurak

  [fragment]

Nominowani

.

Bakuła Katarzyna
Borelowska Katarzyna
Drożak Jakub
Fredrych Joanna
Gauer Katarzyna
Grabsztunowicz Daria
Hoffa Magdalena
Janz Aleksandra
Ka-lun Leung
Kołacka Anna Róża
Kołodziejczyk Karol
Kukiełka Dominika


Machnicka Karolina
Mamak Bartosz
Musioł Anna
KorzeniowskaKatarzyna
Normington Marta
Nowak Marta
Olejnik Klaudia
Pająk Martyna
Pawlikowska Laura
Piechowiak Lidia
Piestrak Mateusz
Pilawska Anna


Preiss Łukasz
Shupliak Vitalii
Szabelski Tytus
Szczygielski Jakub
Szelejak Dominika
Troczyńska Monika
Waszczeniuk Agnieszka
Widera Katarzyna
Zdanowicz Dagmara


Laureaci

.

ANNA PILAWSKA


Tytuł dyplomu:

Introdukcja a ewolucja biosfery w ekspozycji obiektu edukacyjnego – ZOO Malta

Promotor:

Dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

Katedra Architektury i Urbanistyki
Wydział Architektury i Wzornictwa


Praca dyplomowa zawierała projekt obiektu edukacyjnego przybliżającego tematykę introdukcji gatunków obcych oraz równocześnie wyjaśniającego mechanizmy naturalnej ewolucji biosfery. Ekspozycja składa się z części stałej – analizującej problem zmian w ekosystemach, oraz części zmiennej – prezentującej obiekty czy instalacje przestrzenne wykonywane przez zaproszonych specjalistów lub dzieci w trakcie warsztatów.

previous arrow
next arrow
Slider

MATEUSZ PIESTRAK


Tytuł dyplomu:

Widzialności

Promotor:

Prof. dr hab. Włodzimierz Dudkowiak

I Katedra Malarstwa
Wydział Malarstwa


Prace z serii Widzialności stanowią zapis procesu poszukiwań własnego sposobu wyrażania, prób kształtowania osobistego obrazu świata, a także towarzyszących mu rozważań na temat potencjału obrazu malarskiego wobec kultury zdominowanej przez digitalność. Właściwym tematem pracy jest zatem – różnie rozumiane – odkrywanie obrazu, naprzemiennie wyłaniającego się i umykającego spojrzeniu pośród licznych, powoływanych na jego powierzchni stanów, form i warstw czy też – będącego w ciągłym ruchu, w stanie nieuchwytnej wieloznaczności.


Technika:

akryl na płótnie,
14 obrazów, różne wymiary

previous arrow
next arrow
Slider

Wystawa towarzysząca

[Instytucja sztuki]

Artyści:
Wojciech Hoffmann, Mirosław Kaczmarek, Dorota Koziara, Damian Reniszyn,
Anna Skupińska, Aleksandra Winnicka

Kuratorzy:
Mateusz Bieczyński, Katarzyna Kucharska, Maciej Kurak

Miejsce:
Galeria Miejska Arsenał

Galeria

.

Partnerzy

.

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

tel. 61 855 25 21
NIP: 778-11-28-625
REGON: 000275808