Nominowani

.

ANNA ADAMOWICZ


Tytuł dyplomu:

Performatywne antyutopie
ca 40’


Promotor:

prof. Izabella Gustowska

Wydział Komunikacji Multimedialnej
Katedra Intermediów


Praca dyplomowa jest oparta na opowiadaniu o tym samym tytule. Opowiadanie stanowi ostatni rozdział pisemnej pracy magisterskiej. Z opowiadania, określonego przez recenzenta prof. Piotra Kurkę jako „baśń filozoficzna lub antroposaga”, autorka wywodzi scenariusz do trzyczęściowej sytuacji performatywnej. Praca została zrealizowana w dawnym poznańskim klubie nocnym „Nefretete”. Autorka zabiera publiczność w performatywną podróż, podczas której opowiada o bogactwie przyrodniczym i kulturowym wymyślonej krainy. Cechy tej krainy mogą się jednak kojarzyć z miejscami dobrze wszystkim znanymi. W ironiczny sposób autorka i pozostali performerzy podejmują grę z wielkimi i obfitymi w znaczenia pojęciami, takimi jak naród, kultura, dziedzictwo, obcość, polityka, a nawet propaganda.

previous arrow
next arrow
Slider

ANDRIICHUK YULIIA


Tytuł dyplomu:

Apetyt | Appetite

Promotor:

dr hab. Maciej Kurak, prof. nadzw. UAP

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
Katedra Grafiki


Obecna praca rozpatruje temat jedzenia, wykraczający daleko poza funkcje fizjologiczne, w kontekście ludzkiej cielesności. Wydruki w skali 1:1 przedstawiają ludzkie ciała, łączące anatomicznie dokładny wizerunek współczesnego witruwiańskego człowieka ze zwierzęcymi skórami-dywanami. Towarzyszące im krótkometrażowe filmy, wykonane w estetyce anonimowego wywiadu (ang. silhouette interview), przedstawiają wypowiedzi trzech kobiet na temat skomplikowanych relacji z jedzeniem, odbieranym jako sposób redukcji napięcia emocjonalnego, rekompensacji doświadczalnych braków, etc., także wpływającym na kształtowanie ciała, co pociąga za sobą autopercepcyjne i społeczne implikacje. Razem z pracą teoretyczną przybliża temat cielesnej tożsamości zwierząt (w tym człowieka) w epoce antropocenu.

previous arrow
next arrow
Slider

BELTER KAROLINA & WERONIKA WRONECKA


Tytuł dyplomu:

Widzę tam, gdzie patrzysz

Promotor:

dr hab. Konrad Kuzyszyn prof. ndzw. UAP
prof. zw. Piotr Wołyński prof. zw. UAP

Wydział Komunikacji Multimedialnej
Katedra Fotografii


Praca powstała we współpracy i o współpracy opowiada. Współpracujemy ze sobą w taki sposób, by podporządkować sobie elementy rzeczywistości, rzeczywistość samą nakłonić do współpracy. Nasza sztuka to sztuka porozumienia lub też sztuka odwracania wzroku po to, by uwolniony obraz mógł być nam wrócony jako żywy i obecny poprzez każde wejrzenie. O tym bowiem rozmyślamy - o zdolności do wejrzenia, do przyglądania się i kontaktu z tym, czemu się przyglądamy. Chcemy na raz nakłonić do ukochania i wyrzeczenia się obrazu - wyrzeczenia, które jest szczególnym ukochaniem. Nie pozwalamy więc widzowi niczego zobaczyć do końca - wchodzimy w kadr, nim zdąży się nacieszyć widokiem, urywamy zdania w połowie, chowamy się we wnętrzu oka, żeby zawężyć pole widzenia.

previous arrow
next arrow
Slider

BRELIŃSKA PAULINA


Tytuł dyplomu:

Projekt kuratorsko-badawczy Voyager’s Record | Rejestr Podróżnika

Promotor:

prof. UAP Izabela Kowalczyk

Katedra Kuratorstwa i Teorii Sztuki
Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa


Zbiorowa wystawa łączy współczesne prace związane z zagadnieniem podróżowania po świecie i kosmosie. Koncept kuratorski bazuje na autorskiej mapie koncepcyjnej przypominającej rysunki Układu Słonecznego. Znajdująca się na niej siatka pojęć, tytuły i nazwiska artystów/ek są nieodłączną częścią wystawy. Twórcy natomiast prezentują prace w zróżnicowanych mediach t.j: fotografia, wideo, obiekt oraz notatki badawcze.

previous arrow
next arrow
Slider

BŁASZKIEWICZ ALEKSANDER


Tytuł dyplomu:

Snakes, dragons and phantoms

Promotor:

prof. Dominik Lejman

Wydział Malarstwa i Rysunku
I Katedra Malarstwa


Snakes, dragons and phantoms to przedziwna opowieść o duchach, żywiołach i dzikości, kondycji współczesnych cyborgicznych ciał i naszej tożsamości. Historia wojowników i kochanków, podróżników i melancholików. Zdarzenia mają charakter efemeryczny, nie prowadzą linearnej narracji. Performerzy, poprzez charakteryzację i przypisane role stają się dziełami. Wyznaczają początek i koniec humanoidalnych pętli czasowych, w które wciągnięty zostaje odbiorca. Jednocześnie kluczem do rozkodowywania tych sytuacji jest SOMA. Soma rozumiana jako ciało, Soma jako mitologiczny napój bogów, pozwalający doświadczać nieśmiertelności, oraz huxleyowska Soma – cudowny środek na poprawę samopoczucia i uśmierzenie niepokoju, będący jednocześnie narzędziem kontroli społeczeństwa przez władzę.

previous arrow
next arrow
Slider

BRODACKA NATALIA


Tytuł dyplomu:

Po(d)/nad

Promotor:

prof. dr hab. Andrzej Zdanowicz, prof. zw. UAP

Wydział Malarstwa i Rysunku
I Katedra Malarstwa


Przedstawione w ramach pracy Po(d)/nad obrazy i obiekty są punktem wyjścia do rozważań na temat miejsca i roli obrazu.

Polemizują one z tapetą i wskazują na jej obrazowy charakter. Wykorzystują przynależne jej powtórzenie, które zawiera w sobie zarówno repetycję, jak i zmianę – tak w obrębie samego wzoru, jak i kontekstu jej przywołania.

Praca balansuje na granicy przedmiotu i obrazu, a odwołując się do znanych nam ze ścian, wyprodukowanych przemysłowo ozdobnych pasów papieru, przekracza oddziaływanie klasycznego blejtramu. Tapeta staje się tu nie tyle przywołaniem danego ornamentu czy wzoru, co zwojem, na którym możemy zapisać własną opowieść.

previous arrow
next arrow
Slider

CHOI JOOYOUNG


Tytuł dyplomu:

Praca teoretyczna:
„Reinventing Paper Books in Digital Era”
Praca praktyczna:
Część I „Koniec i początek (2018) ” – Tomik poezji Wisławy Szymborskiej
Część II „Isang Yun i jego muzyka na 12 instrumentów” – książka o koreańskim kompozytorze Isang Yun

Promotor:

prof. Krzysztof Molenda

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
Katedra Komunikacji Wizualnej


Projekt “Koniec i początek”, będący częścią mojej pracy magisterskiej, składa się z 43 wierszy Wisławy Szymborskiej z książki o tym samym tytule, który ukazał się w Południowej Korei.

Książka ta opiera się na dwóch filarach, koncepcji Czasu i Przestrzeni oraz Interaktywnej Komunikacji. Ten projekt podkreśla dwie charakterystyczne cechy książki: ulotność i możliwość przedłużania chwili. To co czyni ten projekt niezwykłym to ukryte strony, przy czym to czytelnik sam decyduje ile czasu poświęci danej stronie. Ukryte karty są metaforą kryjówki, ukrytych przestrzeni, a tym samym odwołaniem do koncepcji książki jako dzieła architektury. Każdy wiersz ma swoją przestrzeń, lecz pozostaje ona początkowo ukryta i zamknięta. Jeśli jednak czytelnik będzie chciał zobaczyć więcej, wówczas z pewnością odkryje to, co skrywają karty. Czytając wiersz towarzyszą nam różne emocje, w zależności od miejsca, czasu i sytuacji. Dlatego ukryte karty mogą służyć czytelnikowi jako kartki notatnika, by zapisać przemyślenia zainspirowane danym wierszem.

Jeśli chodzi o Interaktywną Komunikację, książka ta tworzy nową relację, nie tylko pomiędzy czytelnikiem, a autorem, ale również wzajemnie pomiędzy czytelnikami. W książce znajdują się 43 wiersze w dwóch wersjach językowych, polskiej i koreańskiej. Aby przeczytać wiersz w drugiej wersji językowej, należy obrócić książkę. Jeśli ukryta przestrzeń zostanie otwarta, wówczas czytelnik zobaczy dwa zdjęcia okien. Jedno ujęcie okna z wnętrza domu, to niejako polski punkt widzenia. Zaś ujęcie z zewnątrz, to koreańskie. Przestrzeń ta może pomóc zbliżyć się obu grupom czytelników. Co więcej, w miarę jak czytelnicy będą powracać do tomiku, karty te zostaną zapisane nowymi notatkami. Z czasem książka nabierze znaczenie subiektywne, aż w końcu zostanie zawładnięta.

Inspiracją do mojego drugiego projektu było 12 starych płyt gramofonowych, które znalazłam na pchlim targu. Ich okładki same w sobie ilustrują czas, kiedy to tkwiły gdzieś porzucone. Miałam wrażenie, że mają pewną historię do opowiedzenia i stąd pomysł stworzenia książki poprzez wykorzystanie okładek. Choć początkowo nie było to proste zadanie, ta abstrakcyjna koncepcja dała mi przestrzeń, by tworzyć nowe pomysły, aranżować je, aż wreszcie zdecydowałam, że mój drugi projekt będzie książką biograficzną o koreańskim kompozytorze Isang Yun. Tytuł mojej drugiej pracy to “Isang Yun i jego muzyka na 12 instrumnetów”. Jeli chodzi o strukturę, jest ona dwuwarstwowa. Część zewnętrzna to opakowanie na dwanaście książek, które znajdują się w środku. Książka ma formę pamiętnika zawierającego planer na każdy miesiąc i informacje o kompozytorze, tak aby czytelnik mógł stopniowo poznawać jego życie. Szukając informacji na jego temat, znalazłam nagrania niezwykłych muzyków grających jego utwory. Choć wówczas niewiele wiedziałam o jego osiągnięciach, stałam się jego wielką fanką poprzez odkrycie jego muzyki i dzięki pasji tych wykonawców. Postanowiłam przedstawić czytelnikom tych wykonawców, by i oni dzięki nim docenili talent tego kompozytora i jego utwory. W sumie dwanaście różnych instrumentów jest zaprezentowanych w książkach, które znajdują się w środku. Okładka każdej z dwunastu książeczek pełni specjalną funkcję. Czytelnicy mogą na nich grać, tak jak muzycy w trakcie występu. Są one podzielone w zależności od rodzaju instrumentu na strunowe, dęte i inne (fortepian i głos).

previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

CHWIAŁKOWSKA AGNIESZKA


Tytuł dyplomu:

Adaptacja Domów Towarowych Alfa na ulicy Święty Marcin w Poznaniu na budynek akademicki poznańskich uczelni artystycznych. Koncepcja plastyczna akademika UAP

Promotor:

dr hab. M.Weronika Węcławska-Lipowicz, prof. nadzw. UAP

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
Katedra Architektury Wnętrz


Koncepcja adaptacji Domów Alfa w Poznaniu zakłada uniezależnienie funkcjonalne wieżowców od niskiego wiążącego je budynku, będącego w bezpośredniej relacji z ul. Św Marcin. Projekt przewiduje stworzenie w wieżowcach: Domu Studenckiego Akademii Muzycznej, Domu Studenckiego Uniwersytetu Artystycznego, hotelu dla asystentów oraz hotelu dla profesorów. W ostatnim wieżowcu znajduje się już Hotel Altus, co przedstawiona koncepcja sankcjonuje. Proponowane przestrzenie pozwalają na stworzenie komfortu studiowania służąc pracy i integracji mieszkańców. Klimat wnętrz, formy, kolory, materiały w sposób współczesny nawiązują do okresu, w którym architektura powstała. Zastosowane neony przywołują klimat Alfy z okresu jej świetności.

previous arrow
next arrow
Slider

DUBOIS SONIA


Tytuł dyplomu:

Park rozrywkowo-edukayjny z hydrobotaniczną oczyszczalnią ścieków na Wyspie Zielonej w Szczecinie

Promotor:

mgr inż. arch. Andrzej Kurzawski
mgr inż. arch. Hugon Kowalski

Wydział Architektury i Wzornictwa
Katedra Architektury i Urbanistyki


Ponad połowa polskich rzek jest złej jakości, a Szczecin jest jednym z miast, które najbardziej zanieczyszczało rzeki ściekami komunalnymi. Wraz z nimi emitowane są do wód substancje zagrażające ludziom i ekosystemom wodnym. Wynikiem analiz jest projekt parku rozrywkowo-edukacyjnego z hydrbotaniczną oczyszczalnią ścieków na Wyspie Zielonej w Szczecinie. Całość ma za zadnie oczyścić ścieki dla przyszłych mieszkańców wysp, zainteresować ludzi problemem, zapewnić miastu przestrzeń do organizacji festiwali jedzenia ulicznego, koncertów i wielu innych atrakcji.

previous arrow
next arrow
Slider

DYBEK MARIA


Tytuł dyplomu:

Dziedzictwo

Promotor:

prof. dr hab. Andrzej Bobrowski

Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa
Katedra Interdyscyplinarna


Rozbudowa uczelni planowana jest na działce przy Alejach Marcinkowskiego 28, włączając w infrastrukturę UAP istniejącą, zabytkową kamienicę. Projekt nowych przestrzeni dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Centrum Promocji Mody przy Alejach Marcinkowskiego 28 zakłada rewitalizację zabytkowej kamienicy i powstanie nowego gmachu uczelni. Nowy budynek funkcjonować ma jako tło dla działalności artystycznej studentów. Zarówno nowy, jak i zabytkowy budynek tworzą jeden wspólny kompleks uniwersytecki mający na celu zapewnienie studentom dogodnej bazy edukacyjnej i stworzenie możliwości pokazania prac w licznych przestrzeniach wystawienniczych.

previous arrow
next arrow
Slider

FURTAS MATEUSZ


Tytuł dyplomu:

Memory Leak

Promotor:

prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn, prof. zw. UAP
dr hab. Krzysztof J. Baranowski, prof. nadzw. UAP

Wydział Komunikacji Multimedialnej
Katedra Fotografii


Projekt można odczytywać na kilku płaszczyznach. Z jednej strony jest analizą wzajemnych wpływów pamięci ludzkiej i fotograficznej. Fotografie mogą być generatorami wspomnień. Pod wpływem mieszania się pamięci odfotograficznej ze wspomnieniami, umysł tworzy obrazy równolegle możliwe i niemożliwe do zaistnienia. Projekt ten może być również traktowany jako wyciek danych z matrycy komputera, czego efektem są zdeformowane, fizyczne obiekty. Przedmiotem pracy jest także specyficzny gatunek fotografii portretowej i rodzinnej, fizyczne obcowanie z tymi obrazami, jednocześnie reprezentatywnymi i niereprezentatywnymi, badanie ich poprzez fizyczny kontakt, rozcinanie i zaszywanie.

previous arrow
next arrow
Slider

GALICA LIDIA


Tytuł dyplomu:

Cztery czwarte

Promotor:

prof. dr hab. Piotr Szurek

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
Katedra Grafiki


Praca Cztery czwarte jest cyklem wklęsłodruków. Grafiki są refleksją na temat cielesności naznaczonej dźwiękiem, tajemnicą, organicznym poznaniem. Bazując na relacji rytmów, ruchów, pulsacji oraz wibracji ciała, stworzony został subiektywny przekaz poszukiwania tożsamości oraz swoista partytura somatycznej trajektorii rytmów. Cykl graficzny wybrzmiewa drżeniem materii cielesnej. Praca istnieje w kontekście ciała muzycznego, podporządkowanego metronomom, zamkniętego w takcie ćwierćnutowym.

previous arrow
next arrow
Slider

GRUSZNIS ZUZANNA


Tytuł dyplomu:

Grow up!

Promotor:

dr hab. Anna Regimowicz- Korytowska prof. nadzw. UAP

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
Katedra Ubioru


Projekt Grow up! jest próbą odpowiedzi na potrzeby współczesnych kobiety. Są to formy ubiorów, które wpisują się w aktualne trendy – styl smart casual. Motyw przewodni stanowi krata, która jest ponadczasowym deseniem przywołującym na myśl klasyczny ubiór, a w połączeniu z nowatorskimi formami i ciekawym krojem nadaje ubiorom nową wartość.

previous arrow
next arrow
Slider

HASIK GRZEGORZ


Tytuł dyplomu:

Mobilne stoisko do sprzedaży kwiatów

Promotor:

dr Mateusz Wróblewski ad.

Wydział Architektury i Wzornictwa
Katedra Mebla


Przedmiotem pracy jest projekt mobilnego stoiska służącego do ekspozycji i sprzedaży kwiatów. Zaprojektowany wózek złożony jest z kilku kompaktowych elementów, które po rozłożeniu powiększają przestrzeń ekspozycji. Kwiaty umieszczone w pojemnikach na zaokrąglonych profilach są łatwo dostępne a mocowanie w obręczach wyklucza możliwość ich przewrócenia. Celem projektu jest poprawa funkcjonalna mobilnych stoisk sprzedażowych, które w branży kwiatowej są prawie niespotykane.

previous arrow
next arrow
Slider

LUCIŃSKA URSZULA & MICHAŁ KNYCHAUS


Tytuł dyplomu:

Nadpisz/Odrzuć/Zachowaj oba

Promotor:

dr Daniel Koniusz
prof. nadzw. UAP Sławomira Chorążyczewska

Wydział Komunikacji Multimedialnej – Katedra Fotografii
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii – Katedra ubioru


Tytuł pracy odnosi się do polecenia pojawiającego się na ekranie komputera przy próbie zapisu plików o tej samej nazwie, co już znajdujące się w danym katalogu oraz do wyboru przed którym stajemy w obliczu rozwoju technologii zastępujących człowieka. Za pomocą obiektów budowana jest wielowarstwowa, rozproszona narracja. Punktem centralnym jest najnowsza wersja algorytmu Poetbot, który pozornie zaprojektowany do celów rozrywkowych, zbiera i przetwarza dane użytkowników. Kolejne obiekty tworzą sieć wzajemnie powiązanych, ale i do pewnego stopnia autonomicznych sensów. Zbudowana ekspozycja to hipertekstualna opowieść o konkurujących ze sobą wizjach przyszłości.

previous arrow
next arrow
Slider

KOWAL PATRYCJA MARIA


Tytuł dyplomu:

Tworzenie kreacją istnienia

Promotor:

prof. Grzegorz Ratajczyk

Wydział Malarstwa i Rysunku
II Katedra Malarstwa


Praca praktyczna skupia się na ukazaniu działania czasu w procesie twórczym, oraz na sposobie postrzegania i widzenia ludzkiego oka. Podział prac na trzy sekcję jest celowym działaniem ukazującym dojrzewanie koncepcji i myśli w procesie twórczym. Punktem wyjścia było powstanie pierwszego obrazu dotyczącego analizy wspomnień, będących zapisem obrazów widzianych. Kolejne etapy przybliżały mechanikę działania ludzkiego oka jako głównego narzędzia pozwalającego postrzegać. Ukazanie defektów widzenia jest zwróceniem uwagi na indywidualny wymiar każdej jednostki. Ostatnim cyklem są odbicia wodne, które są zauważeniem działania ludzkiego oka w naturze, a także zmian które nanosi materia wody podobnie jak świadomość w momencie tworzenia.

previous arrow
next arrow
Slider

KOZUBSKA EWA


Tytuł dyplomu:

Ogród o rozwidlających się kreskach

Promotor:

prof. dr hab. Joanna Imielska

Wydział Edukacji Artystycznej I Kuratorstwa
Katedra Interdyscyplinarna


Metafora ogrodu, zapożyczona z opowiadania J. L. Borgesa, „Ogród o rozwidlających się ścieżkach”, porównuje proces twórczy do projektowania ogrodu japońskiego lub chińskiego, gdzie punkty widokowe determinują widoki odkrywane widzom. Taki sposób myślenia jest szczególnie istotny w moim projekcie dyplomowym zatytułowanym „Ogród o rozwidlających się kreskach”, w którym obrazy mają dwie warstwy, spodnią i wierzchnią. Na stworzony w technice malarskiej pejzaż tła nałożona została we wspomnianych obrazach ażurowa zasłona, stworzona poprzez układ kresek o różnych kształtach, grubości i gęstości. Jak projektant ogrodu musiałam przewidzieć, który fragment pejzażu będzie widoczny, a który pozostanie częściowo ukryty za „nieszczelną” zasłoną linii.

previous arrow
next arrow
Slider

KRAUZE AGNIESZKA


Tytuł dyplomu:

Projekt scenografii do spektaklu pt. “Carmina burana” w Reżyserii luizy szumiło-walczak

Promotor:

dr hab. Piotr Tetlak prof ndzw. UAP

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
Katedra Scenografii


„Carmina burana” to spektakl ruchowy do kantaty C. Orffa. Aktorami są osoby niepełnosprawne. W utworach pojawiają się odwołania do greckiej i słowiańskiej mitologii. Projekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Obiekty, które zaprojektowałam są multiplikacją trójkąta równobocznego, który stanowi symbol w różnych kulturach. Przedstawiając dwa światy: grecki i starosłowiański, chciałam podkreślić ich różnicę poprzez zmienność form. Dlatego obiekty są mobilne. Scenografia wykonana jest z rurek z tworzywa sztucznego i gumy, dzięki temu może wyginać się i reagować na dotyk aktora.

previous arrow
next arrow
Slider

KURPISZ ADRIAN


Tytuł dyplomu:

Identyfikacja wizualna Festiwalu filozoficznego Moralia

Promotor:

prof. dr hab. Grzegorz Marszałek

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
Katedra Komunikacji Wizualnej


Moralia to festiwal filozoficzny, którego formuła opiera się na zagadnieniach etycznych. Oprawa festiwalu skupia się na graficznym dopowiadaniu komunikatu werbalnego. Każdy z elementów identyfikacji wykorzystuje do tego inne, adekwatne do własnego języka środki. Plakaty przedstawiają graficzne symbole odnoszące się do zamieszczonych dyskretnie na marginesie sentencji filozoficznych. Słowa filozofów i przedstawienia graficzne wzajemnie się dopowiadają, wcześniej pozostawiając jednak odbiorcom przestrzeń do własnych przemyśleń. Etyka to bowiem nie tylko historia mędrców, ale codzienny obowiązek. Każdy sam musi wypełnić notatnik, znajdujący się na końcu festiwalowej broszury.

previous arrow
next arrow
Slider

LEWICKA WIKTORIA


Tytuł dyplomu:

Bezpieczeństwo pieszych – Moneo Life System

Promotor:

dr hab. Michał Filipiaka ad.

Wydział Architektury i Wzornictwa
Katedra Designu


Moneo Life System jest inteligentnym systemem ostrzegawczym dedykowanym głównie autobusom i innym pojazdom o dużych gabarytach. Zaprojektowany został z myślą o sytuacjach, w których pieszy będąc niewidocznym, niespodziewanie dla kierowcy pojawia się zza pojazdu, lub przed nim wkraczając na jezdnię i tworząc sytuację potencjalnie niebezpieczną. System to odpowiedź projektowa na realny problem - ma służyć poprawie bezpieczeństwa pieszych i wzmożeniu czujności kierowców. Przy autobusach pojawia się szczególnie wielu pieszych, będących równocześnie pasażerami. Z powodu ich gabarytów, piesi są niewidoczni opuszczając przystanek i przechodząc na drugą stronę ulicy.

previous arrow
next arrow
Slider

ŁUKASIK KATARZYNA


Tytuł dyplomu:

Engramy

Promotor:

dr hab. Karolina Komasa Prof. ndzw. UAP

Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
Katedra Rzeźby


Ciało, które posiadamy jest nam najbliższe i dla nas najprawdziwsze. Staje się ono pierwszym narzędziem w interakcji społecznej. Kontrolujemy siebie i kształtujemy już od dziecka, w poszukiwaniu bezpieczeństwa i akceptacji, co w konsekwencji odbiera nam wolność. Wolność polegającą na zdobywaniu nowych doświadczeń, gdy każde z nich może wiązać się z ryzykiem stracenia panowania nad pozornie poukładaną codziennością. Stąd inspiracją do powstania mojej pracy był znany z dzieciństwa „gniotek” – zabawka do dotykania i kształtowania. Te haptyczne obiekty noszą ślady dotyku - rozumianego nie tylko jako ten fizyczny, ale również jako doświadczenie.

previous arrow
next arrow
Slider

MAŃKOWSKI KORDIAN


Tytuł dyplomu:

Pojazd adaptacyjny

Promotor:

dr hab. Dariusz Kuźma

Wydział Architektury i Wzornictwa
Katedra Designu


Projektowany pojazd to propozycja uniwersalnego, osobistego środka lokomocji. Dzięki adaptacyjności formy pojazd może spełniać oczekiwania szerszej grupy docelowej odbiorców. Wielofunkcyjność i wysoka jakość wykonania mają na celu zmniejszenie globalnej produkcji samochodów osobowych oraz obniżenie związanej z nią emisji szkodliwych dla środowiska substancji. Projekt to próba alternatywnego podejścia do obecnych trendów światowej motoryzacji, napędzanej konsumpcjonistycznymi mechanizmami i karmiącej nas planowo postarzanymi produktami.

Adaptive Vehicle to pojazd cechujący się dwoma trybami jazdy. W zależności od trybu zmianie ulega rodzaj napędu, rozstaw osi, całkowita długość, środek ciężkości i promień skrętu. W trybie sportowym pojazd zasilany jest silnikiem spalinowym pozwalającym osiągnąć prędkość powyżej 150 km/h. Silniki elektryczne, które napędzają maszynę w trybie miejskim, pozwalają odzyskać część energii hamowania. Bryła pojazdu ma charakter sportowy i wpływa korzystnie na bezpieczeństwo przy dużych prędkościach. Odchylona pozycja kierowcy pomaga wygodnie pokonywać dłuższe dystanse.

City mode to tryb miejski, w którym pojazd znacznie zmniejsza swoje gabaryty. Rozstaw osi skraca się o 100 cm. Ma to kluczowe znaczenie podczas poruszania się po ciasnych uliczkach centrów miast oraz ułatwia parkowanie. Zmienia się również kąt nachylenia całej kabiny oraz pozycja foteli. To właśnie w tym ustawieniu, przez podnoszoną przednią szybę, następuje wsiadanie. W tej formie pojazd nie przekracza 240 cm długości. Pojazd w trybie miejskim napędzany jest silnikiem elektrycznym, który rozpędzania maszynę do prędkość 50 km/h. Zerowa emisja spalin pozwala na użytkowanie pojazdu nawet w ścisłych centrach miast. Kluczowa dla komfortu użytkowania jest w tym przypadku dobra widoczność oraz pionowa pozycja kierowcy.

previous arrow
next arrow
Slider

MAZURKIEWICZ MONIKA


Tytuł dyplomu:

Tło dla formy – z bieli krajobrazu

Promotor:

prof. dr hab. Wiesław Koronowski

Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
Katedra Działań Przestrzennych


Proces tworzenia własnej tkaniny, którą poznawałam także w okolicznościach poza samą czynnością szycia na przemysłowej maszynie krawieckiej, bezpośrednio wpłynął na moje doświadczanie pracy z nicią. Szyte formy zdawały się dążyć do równowagi, dzielić się poświęcanym im czasem, szukać odpowiedniej przestrzeni, by móc się ujawnić. Do sytuacji zaangażowałam przedmioty zabrane przeze mnie z miejsc, gdzie zwyczajnie przechodziłam. Rzeczy ujawniały się zgodnie z następującymi zmianami pór roku, ale od pewnego momentu konsekwentnie odsyłały mnie do wydarzeń wcześniejszych z mojej twórczości, które potrzebowały być zobaczone ponownie, od początku moich podróży w kontekście tkaniny.

previous arrow
next arrow
Slider

MĘTEL KRZYSZTOF


Tytuł dyplomu:

Zmierzch Drugiego świata. Półperyferie i utrwalony stan przejściowy

Promotor:

dr hab. Dominik Lejman

Wydział Malarstwa i Rysunku
I Katedra Malarstwa


Uwiecznieni na kartach polskiego paszportu biometrycznego, kierowca automobilu i mężczyźni w balonie, wskazują ręką odległe miejsce poza krawędzią kadru; zdają się czegoś szukać. Cierpią na „jedyną może na świecie, charakterystyczną chorobę <>, spowodowany specjalnymi warunkami historycznymi”. Równie fatalny okazał się los szklanego domu, domniemanego celu tej niezwykłej ekspedycji. Wzniesiony w poznańskim Parku Wilsona, w 1929 roku, na kilka miesięcy przed wybuchem Wielkiego Kryzysu – kiedy utopijne idee awangardy zdążyły osiągnąć własny kres – istniał przez zaledwie sześć lat.

previous arrow
next arrow
Slider

PUSZYŃSKI DAWID


Tytuł dyplomu:

Pokój

Promotor:

dr hab. Karolina Komasa prof.ndzw.UAP

Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
Katedra Rzeźby


Praca porusza problematykę konfliktów zbrojnych z perspektywy osoby żyjącej w stanie politycznego pokoju, jednocześnie ukształtowanej przez kulturę silnie opartą o wojnę. Stworzony przeze mnie cykl prac, dotyka rożnych kwestii związanych z omawianym zjawiskiem. Kompozycja składa się z pięciu rzeźb: Radosny, Goliat, Armia, Stela i Zbroja to prace dotyczące kolejno kwestii rozwoju broni; wizerunku wroga; problematyki współczesnej armii; informacji oraz potrzeby ochrony. Wszystkie elementy wchodzące w skład cyklu łączy temat, kompozycja oraz estetyka charakterystyczna dla zabawek, wyrażająca przytłaczającą odległość pomiędzy jednostką a ogromem wojennych przemian oraz trywializację zła i przemocy.

previous arrow
next arrow
Slider

RADZIMOWSKA-MEJER WERONIKA


Tytuł dyplomu:

Kostiumy do spektaklu Balkon Jeana Geneta

Promotor:

prof. dr hab. Ireneusz Domagała

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
Katedra Ubioru


Kostiumy dla 4 postaci dramatu, których zadaniem jest szybkie zbudowanie charakteru postaci na oczach widzów. Osią spektaklu jest przebieranie bohaterów na scenie podczas toczących się dialogów. Ubiór potęguje wrażenie władzy i siły.

Biskup: stożek na kółkach, śr. podstawy ok 4.m, wys. 3.m 80.cm, wykonany z czerwonych, białych i złotych tkanin. Aktorzy wchodzą do środka, przez przecięcia w formie wyjmują ręce i głowę w biskupiej mitrze. Kostium podświetlony od środka, daje efekt teatru cieni.

Sędzia: czarna peleryna z trenem na 3.m 80.cm, złota podszewką. Peruka z białych loków z owaty i folii, opada na ramiona, stopniowo gubi się w pelerynie. Buty to koturny - złote klatki (wys 18cm). Sędzia wchodzi na złotą klatkę - więzienie (wys. 80cm), w którym siedzi Złodziejka.

Królowa: złota konstrukcja na kółkach - klatka na planie koła o śr. ok 1.m 50.cm, w której czyta się kształt serca. Dokładana korona Aktorka wchodzi do środka w luźnej, cielistej, prześwitującej tunice.

Kat: szerokie, czarne spodnie, nagi tors, na głowie duży, sztywny, czarny stożek opiera się na ramionach (wys. 70.cm). Długie, czerwone rękawice, z palców zwisają rzemienie. Kostium skórzany.

previous arrow
next arrow
Slider

RADZISZEWSKI ALEKSANDER


Tytuł dyplomu:

KLINIA. Kartoszyno / elektrownia jądrowa żarnowiec

Promotor:

prof. dr hab. Piotr Szwiec prof. nadzw. UAP
dr Patrycja Mikołajczak

Wydział Architektury I Wzornictwa
Katedra Bioniki i Krajobrazu


Projekt LINIA związany jest z przestrzenią kaszubskiej wsi Kartoszyno, zlikwidowanej w latach 80. na rzecz budowy Elektrowni Jądrowej Żarnowiec, mającym na celu nie tylko upamiętnienie dawnej osady, ale również wykreowanie nowego wyróżnika kultury Kaszub w ogóle. Jednym z elementów stanowiących o wyjątkowości tego regionu jest krajobraz, dlatego też całe założenie opiera się na krajobrazowym przekroju przekształconym w istniejącą w przestrzeni linię, czyli kilometrową drogę rozpoczynającą się wcięciem w przestrzeń Góry Zamkowej, na którego szczycie znajduje się punkt widokowy, a kończącą formą 80-cio metrowego pomostu na Jeziorze Żarnowieckim. W centralnym punkcie droga przecina pozostałości architektoniczne niedokończonej elektrowni, które, poddawane w dalszym ciągu powolnemu niszczeniu i działaniom natury, przypominają o upływającym czasie i historii tego miejsca. Całe założenie dopełnione jest kilkoma symbolicznymi formami znajdującymi się na osi zaprojektowanej drogi.

previous arrow
next arrow
Slider

SAWICKI MAKSYMILIAN


Tytuł dyplomu:

Między substancją płynną a masą Warunki tworzenia nowego środowiska miejskiego na przykładzie Starej Gazowni w Poznaniu

Promotor:

dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, prof. UAP

Wydział Architektury I Wzornictwa
Katedra Architektury i Urbanistyki


Idea projektu wywodzi się z obserwacji i rejestracji współczesnej przestrzeni miejskiej. Elementy danego środowiska miejskiego, pod wpływem niezliczonej liczby czynników podlegają ciągłej redefinicji. Skutkiem tego, środowisko zhumanizowane pozostaje w ciągłym ruchu tworząc płynną substancję miejską. Zaobserwowane zdarzenia określają procesy totalne, globalne, dając obraz zupełnie innej — nowej natury przestrzeni. Praca stanowi refleksję na temat współczesnego środowiska miejskiego, w którym głównym zagadnieniem jest fizyczny aspekt krajobrazu kulturowego, jako płynnej substancji miejskiej.

previous arrow
next arrow
Slider

STAWSKA ANNA TERESA


Tytuł dyplomu:

Tanatos

Promotor:

ad dr Igor Mikoda

Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
Katedra Rzeźby


Praca jest obiektem rzeźbiarskim ucieleśniającym głęboką potrzebę dialogu ze śmiercią. Pozioma płyta gipsowa, eksponowana na ażurowym postumencie tworzy formę katafalku. Awers płyty to rzeźbiony z narzutu autoportret pośmiertny. Studium aktu łączy się i zlewa ze studium tkaniny, zacierając klasyczny portret i stając się jego pośmiertną interpretacją. Celowo pozostawione ślady procesu nawiązują do destrukcji martwego ciała. Rewers płyty zawiera negatyw ciała autorki. Widoczny w odbiciu lustra w podstawie postumentu jest symbolem potrzeb związanych z podejmowaniem tematu ostatniego pożegnania.

previous arrow
next arrow
Slider

TORCHAŁA KATARZYNA


Tytuł dyplomu:

Projekt scenografii teatralmej do spektaklu pt. „West Side Story” (muzyka: L. Bernstein, libretto: A. Laurents)

Promotor:

prof. dr hab. Bohdan Cieślak

Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych
Katedra Scenografii


Projekt scenografii to dwanaście kubków w kubikach. Jest to jakby rusztowanie, sama konstrukcja w surowym stanie. Formy zewnetrzne wzmocnione są zwielokrotnionymi poprzeczkami, które pełnią funkcję symboliczną (nawiązują do nowojorskich drabinę przeciwpożarowych) jak i praktyczną, wzmacniają konstrukcję oraz zapewniają tancerzom możliwość wspięcia się po elementach. Przestrzeń scenograficzna sprzyja popisom siły i sprawności. Formy mają możliwość ruchu, w pewnych momentach „świat” zaczyna się chwiać, cały wiruje. Tutaj jest nawiązanie do symbolu huśtawki, która wyraża „dziecinadę”. Rozchwianie elementów podkreśla szalejące emocje młodych chłopców. Formy huśtawek w pewnych scenach mają wydźwięk romantyczny, ponieważ ważnym aspektem w utworze jest wątek miłosny.

previous arrow
next arrow
Slider

WASZAK MARCIN


Tytuł dyplomu:

Projekt nowych przestrzeni dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Centrum Promocji Mody przy Alejach Marcinkowskiego 28

Promotor:

dr hab. Piotr Machowiak, prof. nadzw. UAP

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
Katedra Architektury Wnętrz


Rozbudowa uczelni planowana jest na działce przy Alejach Marcinkowskiego 28, włączając w infrastrukturę UAP istniejącą, zabytkową kamienicę. Projekt nowych przestrzeni dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Centrum Promocji Mody przy Alejach Marcinkowskiego 28 zakłada rewitalizację zabytkowej kamienicy i powstanie nowego gmachu uczelni. Nowy budynek funkcjonować ma jako tło dla działalności artystycznej studentów. Zarówno nowy, jak i zabytkowy budynek tworzą jeden wspólny kompleks uniwersytecki mający na celu zapewnienie studentom dogodnej bazy edukacyjnej i stworzenie możliwości pokazania prac w licznych przestrzeniach wystawienniczych.

previous arrow
next arrow
Slider

WIKTOROWICZ MARTA


Tytuł dyplomu:

Paradise Mall

Promotor:

prof. dr hab. Jacek Adamczak, prof. zw. UAP

Katedra Animacji
Wydział Animacji


Tematem pracy praktycznej jest zagadnienie szeroko pojętej manipulacji. W szczególności manipulacji mediów oraz reklam, które codziennie próbują narzucić społeczeństwu zdanie oraz światopogląd. Akcja animacji odbywa się w tytułowym „Paradise Mall” - galerii handlowej, w której dochodzi do zabawnych, a zarazem przykrych interakcji między reklamami a konsumentami. Film ukazuje problem podatności współczesnego człowieka na reklamę oraz ich destrukcyjny wpływ na jego psychikę i zachowanie. Animacja utrzymana jest w prostej stylistyce, która podkreśla surowość i obcość galerii handlowej. Otwarte kadry i duża typografia przytłacza widza oraz bohaterów animacji.

previous arrow
next arrow
Slider

ZYCH JAGODA


Tytuł dyplomu:

Pogranicza. (nie)ujawnione

Promotor:

prof. dr hab. Bogdan Wojtasiak

Wydział Malarstwa i Rysunku
Katedra Rysunku


Poprzez prace z cyklu Pogranicza (nie)ujawnione badałam, jak różne jest doświadczanie przestrzeni. Istotna dla mnie była zależność – w jaki sposób obraz wychodzi w przestrzeń i jak przestrzeń wchodzi w obraz. Powodem do podjęcia pracy stał się namysł nad polem obrazowym oraz jego granicami. Znamienne dla tej realizacji jest również zagadnienie pustki, braku obrazu oraz czerni i ciemności. Wymienione wartości są bardzo pojemne, znaczeniowo poszerzone, niejednoznaczne. Zjawiska te tworzą przestrzeń duchową, sprzyjają wejrzeniu do własnego wnętrza z niezbędnym dystansem powstałym poprzez ograniczenie bodźców.

previous arrow
next arrow
Slider

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 29
60-967 Poznań

tel. 61 855 25 21
NIP: 778-11-28-625
REGON: 000275808