Laureaci 36 Edycji
Nagrody im. Marii Dokowicz

Anna Pilawska

Tytuł dyplomu:

Introdukcja a ewolucja biosfery w ekspozycji obiektu edukacyjnego – ZOO Malta

Promotor:

Dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

Katedra Architektury i Urbanistyki
Wydział Architektury i Wzornictwa

Moja praca dyplomowa zawiera projekt obiektu edukacyjnego przybliżającego tematykę introdukcji gatunków obcych oraz równocześnie wyjaśniającego mechanizmy naturalnej ewolucji biosfery. Ekspozycja składa się z części stałej – analizującej problem zmian w ekosystemach, oraz części zmiennej – prezentującej obiekty czy instalacje przestrzenne wykonywane przez zaproszonych specjalistów lub dzieci w trakcie warsztatów.


Technika i elementy:

Autocad + Indesign: Wydruk 90x60 cm w ramie 91x61 cm (6);
Zdjęcia: Odbitka 13x18 cm w ramce 21x30 cm (7);
Grafiki wycinane ręcznie: A4 w ramce 21x30 cm (3);
Tekst + mapa: A4 w ramce 21x30 cm (3);
Makieta z kartonu: Ok. 90x60 cm; makiety dodatkowe (8) mieszczą się na stole 100 x 60 cm.

Mateusz Piestrak

Tytuł dyplomu:

Widzialności

Promotor:

Prof. dr hab. Włodzimierz Dudkowiak

I Katedra Malarstwa
Wydział Malarstwa

Prace z serii Widzialności stanowią zapis procesu poszukiwań własnego sposobu wyrażania, prób kształtowania osobistego obrazu świata, a także towarzyszących mu rozważań na temat potencjału obrazu malarskiego wobec kultury zdominowanej przez digitalność. Właściwym tematem pracy jest zatem – różnie rozumiane – odkrywanie obrazu, naprzemiennie wyłaniającego się i umykającego spojrzeniu pośród licznych, powoływanych na jego powierzchni stanów, form i warstw czy też – będącego w ciągłym ruchu, w stanie nieuchwytnej wieloznaczności.


Technika:

akryl na płótnie, 
14 obrazów, różne wymiary.