Nominowani
do Nagrody im. Marii Dokowicz

Międzynarodowe Targi Poznańskie
15-25.11.2016


Katarzyna Bakuła

Tytuł dyplomu:

Peregrinare

Promotor:

Prof. dr hab. Andrzej Banachowicz

Katedra Działań Przestrzennych
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych

Instalacja odnosi się do miejsca, które kiedyś odwiedził mój ojciec, a które ja znam tylko z fotografii. Jedynym punktem orientacyjnym na zdjęciu jest widniejąca w tle skała. Przypadkowe zdjęcie stało się dla mnie niezwykle istotnym elementem łączącym własną przeszłość z przyszłością, elementem budującym własną tożsamość. Pytanie o przebieg egzystencji mojego ojca stało się jednocześnie pytaniem o moją własną. Przywołanie kształtu skały było być może pretekstem do odzyskania utraconej relacji.

Katarzyna Borelowska

Tytuł dyplomu:

Johnny

Promotor:

Prof. dr hab. Piotr Kurka

Katedra Intermediów
Wydział Komunikacji Multimedialnej

Praca pt Johnny to instalacja narracyjna, składająca się z aranżacji site-specific w przestrzeni mieszkalnej oraz książki. Pierwszym elementem wprowadzającym do sytuacji jest książka o budowie wielowarstwowej, szkatułkowej. Drugi element budujący projekt stanowi instalacja w przestrzeni mieszkania, będąca staranną rekonstrukcją mieszkania Johnny’ego. Mieszkanie wypełnione jest przedmiotami i mikro-instalacjami, nawiązującymi do zapisków bohatera. Widz ma dzięki temu możliwość przeniknięcia w rzeczywistość Johnny’ego, postawienia się na miejscu badaczki oraz weryfikacji poglądu odnoszącego się do kondycji świata współczesnego. Technika:  Instalacja narracyjna site specific w przestrzeni  mieszkania, książka.

Jakub Drożak

Tytuł dyplomu:

Po drugiej stronie

Promotor:

Prof. dr hab. Andrzej Bobrowski

Katedra Grafiki Warsztatowej
Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej

Niniejsza praca jest rytuałem przejścia, który zdecydowałem się przeżyć poprzez grafikę. Powstałe prace są wynikiem dziewięciomiesięcznej podróży w poszukiwaniu harmonii.

Joanna Fredrych

Tytuł dyplomu:

HERBA - domowa zielarnia

Promotor:

Prof. dr hab. Jadwiga Filipiak

Katedra Designu
Wydział Architektury i Wzornictwa

Zestaw HERBA to naczynia i akcesoria do domowego przetwórstwa ziół i wytwarzania leków ziołowych m.in. naparów, syropów czy maści. Projekt łączy dawną dziedzinę wiedzy, wytwarzania (szczególnie tradycyjne, uzyskane przez lata metody i zasady pracy z ziołami) ze współczesnością. Kompaktowość, wielofunkcyjność, spójność oraz bezpieczeństwo – to wyznaczniki projektu. Proste i oszczędne formy uzupełniono jedynie o funkcjonalne detale. Projekt ma ułatwić oraz usprawnić wykonywane czynności, jak i nadać im wartość estetyczną, zachęcającą współczesnego człowieka do próby nieco innego działania w codzienności. Technika i wymiar pracy: Na prototyp projektu składają się: naczynia ceramiczne z elementami silikonowymi (dzbanek z pokrywą, cztery kubki, dwie misy z pokrywą oraz cztery rodzaje pojemników), silikonowe sito-lejek, a także skrzynie do przechowywania zestawu (wym. 363x363x225/300/375 mm) oraz elementy graficzne, tj. instrukcja użycia, etykiety do opisu przetworów. Na potrzeby prezentacji dyplomowej powstały również plansze (3 plansze, wym. 100x70 cm).

Katarzyna Gauer

Tytuł dyplomu:

Imago

Promotor:

Prof. dr hab. Józef Walczak

Katedra Malarstwa II
Wydział Malarstwa i Rysunku

Imago to malarska odpowiedź na czarno-białe fotografie morza, autorstwa mojego ojca – Roberta Gauera. Zdjęcia stanowiły jednak jedynie swobodną inspirację do osobistych rozważań na temat formy, kształtu czy towarzyszącej im aury. Obrazy stanowią moją własną, osobistą odpowiedź; są przekształceniem i transformacją materiału fotograficznego, która doprowadziła do powstania całkowicie autonomicznych i niezależnych prac malarskich. Technika: akryl na płótnie oraz płycie hdf + szkicowniki.

Daria Grabsztunowicz

Tytuł dyplomu:

Tracone/Przetworzone

Promotor:

Prof. dr hab. Joanna Imielska

Katedra Historii Sztuki i Filozofii
Wydział Edukacji Artystycznej

Praca jest zbiorem 47 obrazów. Inspiracją do jej stworzenia są metalowe matryce, które zostały porzucone i pozostawione w pracowni przez studentów. Piętrzący się stos odrzuconych, zniszczonych i nieudanych eksperymentów, blaszek wklęsłodruku, był dla mnie punktem wyjścia do zbudowania nowej historii. Właściciele z różnych powodów rozstają się z matrycami, które przestają być dla nich ważne. Odnalezione w pracowni niepotrzebne matryce metalowe postanowiłam ożywić, nadać im nowy wymiar i znaczenie. Każdą wybraną przeze mnie wyrzuconą i porzuconą matryc, przetwarzałam. Proces tracenia matryc polegał, m.in. na niszczeniu ich kwasem, papierem ściernym, polerowaniem i wyłonieniu ich piękna, które dla pierwotnego twórcy było niedostrzegalne. Proces przetwarzania matryc polegał na łączeniu różnych technik grafiki wklęsłodruku z rysunkiem, które zastosowałam, tworząc spójną całość. Dla mnie obydwa procesy odzwierciedlają więź miedzy artystą a jego dziełem. Każda matryca była i jest inna, wyjątkowa, ma swoją indywidualną historię powstawania, znaczenia, przynależności do konkretnego autora. Istotą mej pracy jest budowanie własnej, niepowtarzalnej opowieści o odrzuceniu dzieła przez artystę. Technika: Grafika warsztatowa, wklęsłodruk z rysunkiem.

Wymiary:

3 x (11x16 cm), 4 x (13x18 cm), 15 x (15x21 cm), 13 x (18x24 cm), 10 x (21x30 cm), 2 x (30x40 cm)

Magdalena Hoffa

Tytuł dyplomu:

2 399 073

Promotor:

Prof. dr hab. Jarosław Kozłowski

Katedra Rysunku
Wydział Malarstwa i Rysunku

Praca pt. 2 399 073 składa się z 13 papierowych zwojów przedstawiających liczbę ludzi zabitych przez Boga z wybranego cytatu z Pisma Świętego. Każda ofiara wyrażona jest jedną kreską. Dodatkowo do pracy należą: postument z leżącą na nim Biblią, lista cytatów z miejscem i oznaczoną liczbą ofiar oraz napis na ścianie będący cytatem z Księgi Rodzaju.  Zapisane jest w Biblii, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo. Ludwig Feuerbach, XIX-wieczny filozof twierdził, że w rzeczywistości jest jednak odwrotnie, to człowiek kreuje Boga, tworząc w ten sposób swoje lustrzane odbicie. Gdyby Biblia pisana była dzisiaj, to jak bardzo różniłaby się ona od swojej oryginalnej wersji?  Technika i wymiary pracy:  Instalacja, zwoje: 3,7x5,6 m (szerokość x wysokość); Transfer na ścianie ok. 1,5 m;  Biblia i postument ok. 1 m.

Aleksandra Janz

Tytuł dyplomu:

Rozproszone widownie. Ekonomia uwagi Galeria Art Stations

Otwarcie wystawy:

28.06.2016, godz. 19.00
Ewa Axelrad, Jakub Czyszczoń, Maciej Dziekan, Taro Furukata, Wilhelm Klotzek, Kamila Kobierzyńska, Adrian Kolarczyk, Jonas Lund, Konrad Mühe, Moritz Piehl, Piotr Skiba, Hito Steyerl, Maria Stożek, Małgorzata Turewicz-Lafranchi

Kuratorka: 

Aleksandra Janz

Promotor:

Dr hab. Marta Smolińska

Katedra Kuratorstwa i Teorii Sztuki
Wydział Edukacji Artystycznej

Wystawa Rozproszone widownie. Ekonomia uwagi porusza kwestie związane z doświadczaniem dzieła sztuki oraz tym, jak twórcy, obiekty artystyczne oraz publiczność funkcjonują w epoce rozproszonej uwagi. Ważnym wątkiem jest zagadnienie aury oraz jej utraty w kontekście nadmiaru informacji i dynamicznego rozwoju kultury wizualnej, gdzie obrazy podlegają ciągłej manipulacji, są powielane, miksowane i przesyłane dalej. Droga, jaką przebywają, to ścieżka ciągłego naddawania oraz utraty danych. Wystawa stawia pytania o to, czy pojęcie auratyczności dzieła ma w późnej nowoczesności rację bytu, czy estetyka nędznych obrazów i przedmiotów, kwestionująca tradycyjny sposób postrzegania artysty, dzieła i widza faktycznie te relacje na nowo negocjuje.

Leung Ka-lun

Tytuł dyplomu:

Rebooting Order

Promotor:

Prof. dr hab. Marek Wasilewski

Katedra Intermediów
Wydział Komunikacji Multimedialnej

Przez długi czas, obrazy były uznawane za możliwe do uchwycenia, zrozumiałe obiekty ludzkiej wiedzy i refleksji naukowej, które legitymizują autorytatywny obraz świata. Dzięki nieustannej dostępności, rozproszonemu charakterowi oraz wzajemnym zależnościom obrazy służą jako powszechna waluta w globalnych sieciach powiązań wizualnego metabolizmu, odgrywając ważną rolę w procesie tworzenia wiedzy. Semantyczny wymiar obrazu, jakkolwiek wydaje się ewidentny i indeksalny, zawsze pozostaje osadzony w dyskursach, którym towarzyszy. Dyskursy naukowe, często ilustrowane, systematycznie opracowywane wykazują tendencję do dominacji nad przemianami kulturowymi – tworzą rozpraszające impulsy, które nie pozostają bez wpływu na materiał historyczny, przenosząc naszą uwagę z treści na wartości natury estetycznej i powiązane z nimi wartości społeczne. Człowiek jako animus simbolicum, które jest zdolne do wytwarzania i manipulowania obrazami w taki sposób, że poprzez postrzeganie poszczególnych znaków zmienia definicje rzeczy. Myśl relacyjna jest zawsze skontekstualizowana przez nie-absolutystyczną i jednoczącą matrycę. Projekt składa się z fotografii i montażu filmu. Bada zmienność znaków wizualnych, kształt społeczno-symbolicznej rzeczywistości, systematyczność dekodowania prawdy i formowania systemu wiedzy poprzez decydowanie o znaczeniach i ich kategoryzację

Anna Róża Kołacka

Tytuł dyplomu:

Heterotopia

Promotor:

Prof. dr hab. Janusz Marciniak

II Katedra Malarstwa
Wydział Malarstwa i Rysunku

Tytułowa Heterotopia odnosi się do pojęcia zaproponowanego przez Michela Foucault i oznacza dosłownie inną przestrzeń czy inne miejsce. W odwołaniu do jego koncepcji, w swoim malarstwie zajmowałam się metamorfozą lustra, którą rozpoczyna cykl obrazów Nie obchodzi mnie siedem lat nieszczęścia, prowadząc przez lustra puste, rozbite, zmącone czy gablotę z odbiciami w rozbitych szybach, smartfonach, dochodząc do momentu, gdy okruchy, odłamki zwierciadeł stają się już tylko znakiem, odnośnikiem czy pretekstem do kreowania abstrakcyjnej przestrzeni malarskiej. Tak rozumiane lustro stanowi pomost między rzeczywistością  a wyobraźnią artysty.

Techniki i wymiary:

1. Okruchy reprezentacji 1, 150x180 cm, olej na płótnie. 2. Okruchy reprezentacji 2 , 150x180 cm, olej na płótnie. 3. Okruchy reprezentacji 3, 150x180 cm, olej na płótnie. 4. Siedem lat nieszczęścia pod znakiem Saturna,  150x170 cm, olej na płótnie. 5. Puste lustra, 115x150 cm, olej na płótnie. 6. Odbicie, 150x120 cm, olej na płótnie. 7. Heterotopia, 115x150 cm, olej na płótnie. 8. Potłuczone, 115x150 cm, olej na płótnie. 9. Fragmenty, 51x63; 62x43; 62x37,5; 54x42; 62x37,5,  olej na desce, praca wieloelementowa. 10. Selfies, 10 obiektów o wymiarach 12,5x6,5 cm (każdy), gablota z obiektami na desce; technika olejna, statywy pleksiglasowe.

Karol Kołodziejczyk

Tytuł dyplomu:

Terra incognita

Promotor:

Prof. dr hab. Piotr Szurek

Katedra Grafiki Warsztatowej
Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej

Praca Terra incognita to cykl grafik przedstawiających wyimaginowane wyspy w postaci map, oraz nietypowy sposób ich zamieszkiwania przyjmujący formę przedstawień nieistniejących mobilnych domów. Terra incognita odwołuje się do tradycji literatury utopijnej. Wyspy są miejscem odciętym od stałego lądu, przez izolację nie ulegają wpływom z zewnątrz, dając tym samym przestrzeń do snucia marzeń. Praca ta jest formą ucieczki od pełnej niesprawiedliwości i podziałów rzeczywistości, a jednocześnie jej komentarzem. Odpowiedzią na te problemy jest wyobrażenie społeczności niezwiązanej z żadnym miejscem, społeczności nomadycznej, nieograniczonej granicami państw, niezapuszczającej nigdzie korzeni i dzięki tej mobilności zachowującej równowagę.

Dominika Kukieła

Tytuł dyplomu:

Ład – Szkoła Rzemiosła Artystycznego. Adaptacja z rozbudową kompleksu budynków dawnych stajni przy ul. Grunwaldzkiej, Ułańskiej, Matejki w Poznaniu

Promotor:

Prof. dr hab. Janusz Stankowski

Katedra Architektury Wnętrz
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografi

1. Projekt pracy praktycznej jest w części adaptacją budynków, które znajdują się po południowej stronie ulicy Grunwaldzkiej, między ulicami Matejki a Ułańską w Poznaniu. Mieszczą się tam pozostałości dawnych koszar, które powstały w latach 1885-1888 dla drugiego przybocznego pułku huzarów. Później po przeniesieniu huzarów do Wrzeszcza, koszary zajęli strzelcy konni. Po odzyskaniu niepodległości, w koszarach ulokował się Piętnasty Pułk Ułanów Poznańskich. Dziś teren na którym stoją obiekty, należy do Międzynarodowych Targów Poznańskich, oni zaś wydzierżawiają go ogólnopolskiej sieci parkingowej. Dawne stajnie pełnią teraz funkcję magazynów. Niegdyś koszary obejmowały kompleks budynków, zarówno mieszkalnych jak i stajennych. W obecnym czasie do Targów Poznańskich należą pozostałości składające się z jednego niezależnego budynku oraz ciągu zespolonych ze sobą budowli. Obiekty zbudowane są z czerwonej cegły licówki, nieocieplane od środka, z drewnianymi stropami. Część parterowa pełniła funkcję stajni, natomiast przeznaczenie poddasza nie zostało bliżej określone. Założenia projektowe obejmowały utworzenie na zastanym terenie wielu funkcji, którymi były: wydzielenie przestrzeni na poszczególne pracownie rzemieślnicze, stworzenie nowoczesnych pracowni komputerowych oraz specjalistycznych, przygotowanie odpowiednich sal wykładowych, wyodrębnienie strefy przeznaczonej dla profesjonalistów i wykładowców, oddzielenie przestrzeni na funkcję akademika dla uczniów, zaprojektowanie kompleksu nowych budynków, w których znalazłyby się strefy przeznaczone na funkcję galerii, showroomu, gastronomii oraz przestrzeni wspólnego odpoczynku. Tak obszernie sformułowany program szkoły zmusił mnie do zwiększenia powierzchni użytkowej zastanego obiektu. W konsekwe

Karolina Machnicka

Tytuł dyplomu:

Makrama

Promotor:

Prof. dr hab. Józef Petruk

Katedra Rzeźby
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych

Praktyczna i pisemna część mojej pracy magisterskiej są ze sobą ściśle powiązane. Makrama jest skutkiem/wynikiem pracy teoretycznej. Próbą eksperymentalnego przełożenia założeń teoretycznych pracy pisemnej na stan materialny. Próbą ustalenia proporcji między estetyką wizualną a haptyczną, tak by ta druga wiodła prym, zabawą różnymi jakościami, próbą ich zestawienia, zbadania zakresu, proporcji, możliwości, granicy w praktyce. W końcu próbą sprowokowania autentycznej sytuacji komunikacyjno-kulturowej. Praca posiada duży potencjał interpretacji znaczeń zależny od indywidualnego doświadczenia odbiorcy.  Technika:  Odlew w gipsie dentystycznym metodą formy traconej; Węzły makramowe;  Akt 200x100x80 cm;  Postument 57x100x100 cm;  Kotara 600x500 cm, odległość aktu od kotary ok. 150 cm.

Bartosz Mamak

Tytuł dyplomu:

Opracowanie graficzne i przygotowanie ilustracji do bloga i książki

Promotor:

Prof. dr hab. Mirosław Adamczyk

Katedra Komunikacji Wizualnej
Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej

Przedmiotem pracy dyplomowej było opracowanie graficzne bloga criminalfuture.com, w tym przygotowanie ilustracji do pojawiających się na nim tekstów, oraz finalnie – stworzenie publikacji książkowej. Blog poświęcony jest zagadnieniom z pogranicza filozofii, prawa i technologii oraz ma charakter popularnonaukowy. Ilustracje obok estetycznego wzbogacenia tekstu miały za zadanie oddać sens skomplikowanych konstrukcji myślowych, a tym samym – pomóc czytelnikowi go zrozumieć. W szerszej perspektywie projekt ten miał zwrócić uwagę na rolę ilustracji w publikacjach naukowych.

Technika:

Druk cyfrowy.
Wymiary prac: Plansze z ilustracjami: 500x300 mm (18); Plansza z motywem przewodnim (kształt nieregularny): ok. 1270x920 mm; Litery (druk na foli): 1720x1100 mm;
Książki: format b5 - 170x240 mm (2).

Anna Musioł Katarzyna Korzeniowska

Tytuł dyplomu:

System informacji wizualnej
dla Wydziału Biologii UAM w Poznaniu

Promotor:

Dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska,
Dr Wojciech Janicki

Katedra Komunikacji Wizualnej
Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej

Celem projektu było sworznie spójnego systemu informacji wizualnej dla wydziału biologii UAM. Ma on porządkować i tłumaczyć skomplikowaną strukturę uczelni oraz umożliwiać odnalezienie drogi na każdym etapie podróży po specyficznej przestrzeni budynku. Cały system utrzymałyśmy w spójnym stylu, autorski krój liter oraz zbiór piktogramów charakteryzują zaoblone kształty, mające budzić organiczne skojarzenia.
Projekt powstawał we współpracy z przedstawicielem tamtego wydziału z zamiarem jego wdrożenia.

Wymiary ekspozycji dyplomowej:

[SxW(cm)] 730x200, 85x200 cm (4), 100x135 cm (3), 90x135 cm.

Marta Normington

Tytuł dyplomu:

Towards the Sea

Promotor:

Prof. dr hab. Krzysztof J. Baranowski
Prof. dr hab. Piotr Chojnacki

Katedra Fotografii
Wydział Komunikacji Multimedialnej

Projekt Towards the Sea jest rozwinięciem jednej myśli-impulsu: osobistej drogi do morza poprzez system czterech połączonych ze sobą rzek, z których pierwsza ma swoje źródło w okolicy mojego domu rodzinnego.
Odwołując się do doświadczenia naoczności, ale także wykraczając poza czasoprzestrzeń tego, co widzialne, projekt przyjmuje formę wielopoziomowej narracji zaczynającej się miliony lat temu, a która przeplata się wciąż z rzeczywistością, w której żyjemy. Zwykłe wyjście z domu staje się fascynującą podróżą przez czas i konteksty własnej obecności w świecie.


Technika i wymiar:

Instalacja przestrzenna składająca się z fotografii, video i obiektów o zróżnicowanych wymiarach.
Projekt Towards the Sea ma formę konstelacyjną, co znaczy, że może być prezentowany w luźnej formie łączącej fotografie i obiekty, nie posiada jednej stałej formy, dostosowuje się do miejsca i przestrzeni, w której ma być prezentowany.

Marta Nowak

Tytuł dyplomu:

Projekt elementów oprawy scenicznej festiwalu muzycznego OFF Festival w Katowicach

Promotor:

Dr hab. Piotr Tetlak

Katedra Scenografii
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii

Tematem mojego projektu dyplomowego jest przestrzeń sceniczna festiwalu muzycznego, a dokładniej OFF Festivalu w Katowicach. Zaproponowałam rozwiązania architektury scenicznej dla przestrzeni, w której odbywa się festiwal. Zróżnicowanie rozwiązań oparłam na analizie ukształtowania terenu i logistyki, ale także na różnorodności prezentowanego tam repertuaru i głównej idei przyświecającej twórcom przedsięwzięcia – idei odkrywania. Starałam się, aby przedstawione przeze mnie projekty podkreślały dynamikę widowisk, które mogą mieć miejsce na festiwalu, chcąc także związać to wydarzenie z jego lokalizacją, czyli Katowicami, Śląskiem.

Klaudia Olejnik

Tytuł dyplomu:

… nie tylko ogrodowe

Promotor:

Prof. dr hab. Jolanta Usarewicz-Owsian

Katedra projektowania Mebla
Wydział Architektury i Wzornictwa

Rodzina mebli ogrodowych Roddy (ang. rod – pręt) to ławka, fotel, krzesło oraz stół. Konstrukcje mebli wykonane są z rury stalowej o średnicy 16 mm, natomiast wypełnienie siedzisk oraz oparć z prętów stalowych o średnicy 8 mm.
Projekt jest propozycją prostego, ergonomicznego rozwiązania funkcji siedziska nie tylko do ogrodu, ponieważ po uzupełnieniu tapicerką może stanowić również wyposażenie wnętrz. Jego uniwersalny charakter znajdujemy nie tylko w możliwości zaistnienia w różnych przestrzeniach, ale również w wymiarach czy nieograniczonej kolorystyce. Ekonomiczny aspekt jest jednak najważniejszy i to on wpływa m.in. na dobór materiałów, technologię, ale również końcową formę. Głównym założeniem było, aby rodzina Roddy stała się alternatywą dla marketowych mebli ogrodowych i była propozycją gotową do produkcji. Wstępna kalkulacja, w której brane pod uwagę było: zużycie materiału, piaskowanie, malowanie proszkowe oraz marża detaliczna na poziomie 30%, wykazała, że cena fotela na rynku mogłaby wynosić 149 zł.


Technika i wymiary plansz i modelu:


Plansze: 100x70 cm (3);
Ławka: szerokość 1300 mm, głębokość 500 mm, wysokość całkowita 880 mm;
Fotel: szerokość 680 mm, głębokość 500 mm, wysokość całkowita 880 mm.

Martyna Pająk

Tytuł dyplomu:

Ona

Promotor:

Prof. dr hab Wiesław Koronowski

Katedra Rzeźby
Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych

Ta realizacja porusza zagadnienie cielesnego aspektu istnienia, dotyczy poszukiwań esencji formy kobiecej, budowanej przeze mnie na podstawie analizy samej siebie i idącej za nią refleksji. Poszukuję w ten sposób odpowiedzi na pytania dotyczące konstytucji ciała kobiecego, i podejmuję próbę skonfrontowania jego uwarunkowań z własną postawą życiową. Uniwersalna „Ona” staje się dla mnie sposobem zapisu moich emocji i przeżyć, zobrazowaniem doświadczenia własnego wnętrza. Jest wynikiem jednostkowego, samotnego przeżycia i odczuwania. Umożliwia zatrzymanie i utrwalenie obserwacji ulotnych emocji.


Technika i wymiary prac:


Gips, wymiary ok. 180 cm x 300 cm x 400 cm

Laura Pawlikowska

Tytuł dyplomu:

Foama: przenośna, miękka, niemnąca się lampa

Promotor:

Dr hab. Joanna Barańska-Woźny

Tytuł aneksu:

Opakowania foama

Promotor aneksu:

Dr Krzysztof Kwiatkowski

Katedra Projektowania Mebla
Wydział Architektury i Wzornictwa

Lampa: Miękka lampa z pianki poliuretanowej, która nigdy się nie stłucze. Gdy się zabrudzi, można ją wyprać. Dodatkowo dołączany jest worek próżniowy, który umożliwia jej przechowywanie oraz łatwy transport. Lampa daje przyjemne, delikatne światło.
System oświetleniowy: System oświetleniowy dostosowany do kloszy foama, dzięki wtyczce daje możliwość powieszenia lampy wszędzie, gdzie tylko jest dostęp do prądu. Do zestawu dołączonych zostało 5 elementów mocujących kabel do ściany lub sufitu.


Technika i wymiary plansz oraz modelu:


Model: pianka poliuretanowa – średnica ok. 30 cm (5);
Aneks: 20x15x10 cm (5);
Plansza: 200x70 cm

Lidia Piechowiak

Tytuł dyplomu:

Piasek

Promotor:

Dr hab. Anna Regimowicz-Korytowska

Katedra Projektowania Ubioru
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii

Pracę dyplomową pt: Piasek poprzedza pytanie: Czy podróżowanie może być sztuką?. Jeśli semantycznie uznamy podróż jako medium, staje się sztuką konceptualną. Wchodzimy w okres ponowoczesności, w którym kultury się odróżnicowują. Inspirując się genezą powstania piasku, łączę ze sobą sprzeczne materiały, techniki i formy. Nadrukiem są zdjęcia piasku widzianego pod mikroskopem, który różni się w zależności od miejsca pochodzenia. Moje ubiory nie są w pełni funkcjonalne, bo opowiadają o podróży, podczas której nasz mózg narażony jest na szereg niedogodności, stąd niektóre formy ograniczają ruch. Dyskomfort nas rozwija. Utopia różnicy kulturowej jest przeplatanką, jednak tworzy społeczną całość – kolekcja jest spójna.


Technika:

własna, elementy konstruowane i zszywane.
Wymiar: 8 pełnych sylwetek, wystawowo 8 manekinów + formy przestrzenne, tj. 170x35x65 cm (8);
plansze 100x70 cm (8)

Mateusz Piestrak

Tytuł dyplomu:

Widzialności

Promotor:

Prof. dr hab. Włodzimierz Dudkowiak

I Katedra Malarstwa
Wydział Malarstwa

Prace z serii Widzialności stanowią zapis procesu poszukiwań własnego sposobu wyrażania, prób kształtowania osobistego obrazu świata, a także towarzyszących mu rozważań na temat potencjału obrazu malarskiego wobec kultury zdominowanej przez digitalność. Właściwym tematem pracy jest zatem – różnie rozumiane – odkrywanie obrazu, naprzemiennie wyłaniającego się i umykającego spojrzeniu pośród licznych, powoływanych na jego powierzchni stanów, form i warstw czy też – będącego w ciągłym ruchu, w stanie nieuchwytnej wieloznaczności.


Technika:

akryl na płótnie,
14 obrazów, różne wymiary.

Anna Pilawska

Tytuł dyplomu:

Introdukcja a ewolucja biosfery w ekspozycji obiektu edukacyjnego – ZOO Malta

Promotor:

Dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak

Katedra Architektury i Urbanistyki
Wydział Architektury i Wzornictwa

Moja praca dyplomowa zawiera projekt obiektu edukacyjnego przybliżającego tematykę introdukcji gatunków obcych oraz równocześnie wyjaśniającego mechanizmy naturalnej ewolucji biosfery. Ekspozycja składa się z części stałej – analizującej problem zmian w ekosystemach, oraz części zmiennej – prezentującej obiekty czy instalacje przestrzenne wykonywane przez zaproszonych specjalistów lub dzieci w trakcie warsztatów.


Technika i elementy:

Autocad + Indesign: Wydruk 90x60 cm w ramie 91x61 cm (6);
Zdjęcia: Odbitka 13x18 cm w ramce 21x30 cm (7);
Grafiki wycinane ręcznie: A4 w ramce 21x30 cm (3);
Tekst + mapa: A4 w ramce 21x30 cm (3);
Makieta z kartonu: Ok. 90x60 cm; makiety dodatkowe (8) mieszczą się na stole 100 x 60 cm.

Łukasz Preiss

Tytuł dyplomu:

Balance bike. Pojazd dla seniora

Promotor:

Prof. dr hab. Tomasz Matuszewski

Katedra Designu
Wydział Architektury i Wzornictwa

Forma pojazdu-roweru, który umożliwia bardziej aktywne spędzanie czasu wolnego przez osoby starsze oraz odpowiada na problem społecznej użyteczności oraz niezależności. Awersja do korzystania z rowerów trójkołowych – pokazywanie swojej niepełnosprawności, przyczyniła się do poszukiwań rozwiązania na rower dwukołowy z właściwościami roweru trójkołowego. Zastosowanie koła zamachowego działającego na zasadzie żyroskopu pozwala obiektowi uzyskać nową funkcję – stabilność podczas jazdy i spoczynku.

Pojazd ten jest narzędziem wspomagającym osoby starsze w dobie oddzielenia seniorów od młodych. Jest to koncepcja aktywizująca i inspirująca starsze pokolenia do bardziej aktywnego życia.


Technika i wymiary:

Plansze drukowane 6x2,5 m (2); Model w skali 1:1 – 2x0,6 m (2);
Rzutnik i ekran projekcyjny 180 cm szerokości

Natalia Rejszel

Tytuł dyplomu:

Kostiumy teatralne inspirowane tekstem Tadeusza Różewicza
„Wyszedł z domu. Tak zwana komedia”

Promotor:

Dr hab. Sławomira Chorążyczewska

Katedra Ubioru
Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii

Osiem kostiumów dla postaci tekstu Wyszedł z domu. Tak zwana komedia zostało zainspirowane stadiami dezintegracji drzewa zaatakowanego przez pasożyt. Wytyczona w procesie badawczym ścieżka schematyczna obrazująca kolejne etapy rozkładu drzewa pozwoliła na przełożenie zaobserwowanego cyklu na tkaninę, z której następnie powstały stroje sceniczne. Tkanina akrylowa z włosiem wełnianym została poddana tożsamym stadiom co badana flora. Krynolina jubilerska – jako twór w pełni sztuczny infekuje tkaninę analogicznie do pasożyta na roślinie. Ciężar scenograficzny sztuki został przeniesiony na kostium oraz miejsce realizacji tekstu – opustoszałą Starą Rzeźnię Miejską w Poznaniu.

Technika i wymiary: Osiem przestrzennych kostiumów teatralnych;
Wymiary: 1,5x0,7x0,7 m;
Technika: własna.

Vitalii Shupliak

Tytuł dyplomu:

Samo/w/cięcie

Promotor:

Prof. dr Janusz Bałdyga

Katedra Interdyscyplinarna
Wydział Edukacji Artystycznej

Performance Samo/w/cięcie polegał na dokonaniu przez artystę operacji na swoim ubraniu i odpowiedniej jego transformacji. W wyniku wcinania i oddzielania części materii następuje jej rozwarstwianie i modyfikacja. W ten sposób powstał ikoniczny wizerunek moro w trzech kolorach, a fragment klasycznej marynarki stał się strojem wojskowym. Gest ten jest również odwołaniem do zjawiska autotomii, które występuje u jaszczurek, kiedy w stanie zagrożenia odrzucają swój ogon. Jest to sposób interpretacji zjawisk separacji i oddzielenia terytorium. Po dokonaniu gestu cięcia artysta odciągnął metalową szafę od ściany i przebrał się w czarną koszule znajdującą się w środku, a pocięte rzeczy ułożył na jeden wieszak i włożył do szafy. Spreparowana szafa z marynarką w środku stała się przedmiotem pozornie pełniącym funkcję wiarygodnego przechowania i bezpiecznego ukrycia.

Technika i wymiary:

Performance, obiekt (metalowa szafa 200x120x80 cm, w której znajdują się spreparowane ubrania); zawieszone na ścianie obok obiektu kolorowe zdjęcie o rozmiarach 100x60 cm przedstawiające dokumentację performance lub monitor (projekcja), przedstawiające dokumentację performance w formie wideo.

Tytus Szabelski

Tytuł dyplomu:

Wszystko, co płynne…

Promotor:

Prof. dr hab. Krzysztof J. Baranowski
Prof. dr hab. Piotr Chojnacki

Katedra Fotografii
Wydział Komunikacji Multimedialnej

Cykl Wszystko, co płynne... jest próbą zbadania relacji między tym, co zwykliśmy nazywać rzeczywistością a wirtualnością; materialną częścią naszego świata, a tym, co postrzegamy potocznie jako jego niematerialną stronę. Otoczeni przez ekrany, projekcje i odbicia tracimy orientację i punkty odniesienia. Wszystko, co stałe, miało rozpłynąć się w powietrzu, a jednak każdy obraz wciąż potrzebuje stałego nośnika. Jednocześnie każdy ekran nie tylko coś wyświetla, ale równocześnie zasłania to, co znajduje się za nim.

Jakub Szczygielski

Tytuł dyplomu:

Notecki Trawers -
przestrzeń kulturowo- -wypoczynkowa

Promotor:

Prof. dr hab. Włodzimierz Dreszer

Katedra Bioniki
Wydział Architektury i Wzornictwa

Notecki Trawers to projekt nadania przestrzeni nad rzeką Noteć w gminie Czarnków, wymiaru kulturowo-wypoczynkowego. Rozpoczął się od stworzenia profilu użytkowego – czyli zdefiniowania aktywności, jakie mogą stać się jej udziałem. W ten sposób powstał kalendarz wydarzeń, jakie mogą mieć miejsce w określonych porach roku. Podjęcie tego zadania jako pierwszego wynika z przekonania, że to wydarzenia tworzą miejsca. Miejsca w sensie przestrzeni nasyconych znaczeniem. Znaczeniem dla użytkowników, którzy biorąc udział w wydarzeniu w jakiejś przestrzeni, nabierają do niej pewnego stosunku. Wplatają ją w swoje doświadczenie, pamięć, kojarzą z przeżywanymi w tej przestrzeni emocjami. Miejsce służące realizacji projektu to fragment starorzecza Noteci, blisko wsi Pianówka, niedaleko Czarnkowa. Do budowy infrastruktury przewiduje się materiały lokalne: drewno, strzechę, kamień. Obiekty architektoniczne posiadają konstrukcję z drewnianych ram, na których zawieszona jest czapa ze strzechy. Ramy wsparte są na betonowo-kamiennym fundamencie osadzonym w gruncie. Parter jest przestrzenią otwartą z możliwością częściowej zabudowy. Poziom pierwszy to przestrzeń do wspólnych spotkań z możliwością noclegu. Poziom drugi to taras widokowy. Całość założenia otaczają nadnoteckie łąki łęgowe Doliny Noteci, bardzo bogaty przyrodniczo obszar.


Technika i wymiary:

Plansze 50x70 cmd (6) –
druk laserowy; Makieta

Marcin Szelejak

Tytuł dyplomu:

Krajobraz epoki antropocenu. Koncepcja zagospodarowania terenu odkrywki węgla brunatnego Jóźwin II B w Kleczewie

Promotor:

dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja

Katedra Architektury i Urbanistyki
Wydział Architektury i Wzornictwa

Gmina Kleczew była dotychczas zależna od działalności Kopalni Węgla Brunatnego. W 2020 roku kleczewskie złoża zostaną wyczerpane. Będzie to moment, kiedy gmina stanie w obliczu problemu zdegradowanego krajobrazu, rosnącego bezrobocia czy deficytu energetycznego. Koncepcja stanowi zbiór rozwiązań łączących industrialne tradycje regionu z zasadami zrównoważonego rozwoju. Nietypowe ujęcie tematu rekultywacji opartej na produkcji ekologicznej energii oraz wprowadzenie funkcji kultury, turystyki, edukacji, rolnictwa i drobnej przedsiębiorczości daje Gminie Kleczew szansę na urozmaicony rozwój w powęglowej rzeczywistości.

Technika i wymiary:

Plansze 100x70 cm (5);
Plansza 100x100 cm (1); Pakiety: łącznie 150 x 60 cm; Praca pisemna; Fotografie (a4).

Dominika Szymanek

Tytuł dyplomu:

Amanojaku

Promotor:

Prof. dr hab. Jacek Adamczak

Katedra Animacji
Wydział Animacji

Akcja filmu dzieje się w japońskiej metropolii. Główny bohater przechodzi kryzys związany z jego ukochaną. Jest to podróż do ponurych zakątków ludzkiego umysłu, słabości człowieka oraz najgroźniejszych zachowań, które mogą mieć destrukcyjny wpływ na otoczenie. Tytułowy Amanojaku w japońskiej mitologii oznacza złego demona, który prowokuje ludzi do niechlubnego postępowania i wzbudza w nich najgorsze instynkty. Podobnie w animacji – wprowadza bohatera w mroczny świat, w którym jawa przeplata się ze snem, a sam protagonista nie jest już w stanie powiedzieć, gdzie rysuje się granica jego szaleństwa.

Technika:

Animacja rysunkowa, animacja komputerowa,

Czas:

7:10.

Monika Troczyńska

Tytuł dyplomu:

Alfabet

Promotor:

Dr Magdalena Parnasow-Kujawa
Prof. dr hab. Marcin Berdyszak

Katedra Interdyscyplinarna WEA
Wydział Edukacji Artystycznej

Projekt Alfabet dotyczył zabawy. Polegał na trwającej pół roku pracy w przedszkolu, która była czasem obserwacji i organizacji przestrzeni zabawy. Podsumowaniem projektu stał się tekst, w którym szczegółowo zostały przedstawione różne aspekty i znaczenie aktywności zabawowej. Teoretyczne rozważania w nim zawarte pozwalają dostrzec, w jaki sposób sam projekt wpisywał się w jej obszar. W książce Gry i ludzie Roger Caillois pisał, że jeśli widzieć świat jako rządzony regułami i społecznymi konstrukcjami, zabawa jest postrzegana często jako ich naruszenie. Ale w zabawie naruszenie to zachodzi, by owe konstrukcje odtworzyć na innej płaszczyźnie zachowań.

Technika i wymiary: Fotografia 40x60 cm (3);
Obiekt o podstawie 2x2 m.

Agnieszka Waszczeniuk

Tytuł dyplomu:

Ślady ulotne

Promotor:

Dr hab. Piotr Muszalski

Katedra Animacji
Wydział Animacji

Film jest historią człowieka i jego związków z naturą, której jesteśmy częścią; która posiada umiejętność odnawiania się, umierania i ponownego powrotu do życia. Senna, odrealniona atmosfera i nieustannie wiejący wiatr, który potrafi niszczyć, lecz jednocześnie daje nadzieję na narodziny czegoś nowego, stawiają pytanie – czy oglądamy moment tuż przed obudzeniem się bohatera, czy też przed zapadnięciem w najgłębszy sen bez możliwości powrotu?


Technika:

Animacja podkamerowa sypana;


Materiał:

mielona kawa
na podświetlanym szklanym tle;

Czas trwania:

7:49.

Katarzyna Widera

Tytuł dyplomu:

HERBA - domowa zielarnia

Promotor:

Prof. dr hab. Jadwiga Filipiak

Katedra Intermediów
Wydział Komunikacji Multimedialnej

Praca pt Johnny to instalacja narracyjna, składająca się z aranżacji site-specific w przestrzeni mieszkalnej oraz książki. Pierwszym elementem wprowadzającym do sytuacji jest książka o budowie wielowarstwowej, szktaułkowej.
Drugi element budujący projekt stanowi instalacja w przestrzeni mieszkania, bedąca staranną rekonstrukcją mieszkania John-

Dagmara Zdanowicz

Tytuł dyplomu:

HERBA - domowa zielarnia

Promotor:

Prof. dr hab. Jadwiga Filipiak

Katedra Intermediów
Wydział Komunikacji Multimedialnej

Praca pt Johnny to instalacja narracyjna, składająca się z aranżacji site-specific w przestrzeni mieszkalnej oraz książki. Pierwszym elementem wprowadzającym do sytuacji jest książka o budowie wielowarstwowej, szktaułkowej.
Drugi element budujący projekt stanowi instalacja w przestrzeni mieszkania, bedąca staranną rekonstrukcją mieszkania John-