Nominowani

.

BAŃBURA JUSTYNA


Tytuł dyplomu:

Projekt zagospodarowania nabrzeży rzeki Bóbr na odcinku Nowogrodu Bobrzańskiego

Promotor:

dr hab. Izabela Idzikowska-Bzdręga, prof. UAP

Wydział Architektury i Wzornictwa
Katedra Bioniki i Krajobrazu


Celem projektu była próba scalenia ze sobą dwóch odrębnych organizmów, wchodzących w skład jednego miasta - Nowogrodu Bobrzańskiego, leżącego nad rzeką Bóbr w południowej części województwa lubuskiego. Miasto to zostało połączone w jedną tkankę w latach 90-tych XX wieku z dwóch wsi leżących na przeciwnych brzegach rzeki. Początkowo Nowogród Bobrzański obejmował jedynie tereny po prawej strony rzeki, natomiast lewy brzeg zajmowała większa powierzchniowo wieś Krzystkowice. Mimo przekształcenia ich w jedno miasto, przyjmuje się, że tworzą one dwa odrębne od siebie organizmy, nie posiadające spójnej zabudowy .

Opracowywany teren został wybrany ze względu na jego potencjał przestrzenny, który polega przede wszystkim na atrakcyjnym położeniu miasta nad samą rzeką Bóbr oraz pomiędzy dwoma jeziorami. Dodatkowo posiada największy procentowy udział terenów zielonych całym powiecie zielonogórskim. W projekcie skupiono się nad integracją dwóch członów miasta i jego mieszkańców. W tym celu zaproponowany został kierunek rozrostu zabudowy, który dotychczas opierał się na kierunku przeciwnym do położenia rzeki Bóbr. W projekcie proces ten miałby również zwrócić się w drugim kierunku , dzięki któremu powstałby spójny ciąg zabudowy, łączący oba brzegi. Tym samym przebudowie uległa komunikacja piesza, która do tej pory była utrudniona. Zwłaszcza przy próbie przedostania się z jednej części miasta na drugą - istniała tylko jedna kładka piesza. Ten problem postanowiono rozwiązać dwoma dodatkowymi kładkami pieszymi, a także bardziej uporządkowaną siatką ścieżek pieszych, które dodatkowo zostały urozmaicone przez osobny trakt do biegania, tworząc kilka możliwych tras sportowych.

Forma kładek również miała nawiązywać do integracji obu brzegów. Stąd też klepsydrowy kształt środkowej kładki, która ma na celu, by w trakcie przechodzenia, użytkownicy byli wręcz zmuszeni na bliższy kontakt z innym użytkownikiem mijanym po drodze. Natomiast kładka zawieszona pod mostem kolejowym miałaby służyć przede wszystkim bezpiecznej komunikacji. Rozmieszczenie kładek oraz trakty piesze zostały wcześniej poddane głębokiej analizie, by były jak najbardziej wygodny dla jego mieszkańców.

Teren nabrzeży Nowogrodu został wygospodarowany jako duży park i nowe centrum rekreacyjne miasta. Forma placów, ławek ma odnosić się do integracji między mieszkańcami, stąd też jej kolistość. Zostało tu użyte nawiązanie do okrągłego stołu, które kojarzy się z równością ludzi przy nim zasiadającymi. Również okrągłe altany znajdujące się w parku mają do tego nawiązywać, jak również i do kultury lokalnej tej miejscowości. Nowogród Bobrzański, jako miasto z powiatu zielonogórskiego, także nawiązuje do lokalnej imprezy Zielonej Góry - winobrania, ale nigdy dosłownie. Dlatego zaproponowano w projekcie posadzenie winorośli, by mieszkańcy mogli bardziej się utożsamić z rejonem w którym żyją. Okrągłe altany na okrągłych placach mają nawiązywać również do formy grodów, bowiem Nowogród Bobrzański swoje początki zaczynał jako gród graniczny. W opracowywanym terenie zaproponowano kilka form, które poprzez zabawę mogłaby jednoczyć jego mieszkańców. Jednym z nich są uformowane pagórki, które mogły być atrakcyjnym miejscem dla kreatywnej części mieszkańców . Dodatkowo wydzielono miejsce na plac zabaw oraz boisko dla dzieci, a przy brzegu rozlokowano punkty z interaktywnymi grami, które miałyby integrować poprzez kontakt wzrokowy. Do gry potrzebni by byli dwaj gracze - jeden po jednej stronie rzeki, drugi po przeciwnej.

W projekcie uwzględniono również bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Na całym terenie rozlokowano oświetlenie umożliwiające korzystanie z terenu również wieczorami.

W pracy zajęto się opracowaniem dodatkowo terenów wokół jeziora mieszczącego się w północnej części miasta. Korzystając z jego uformowania zastosowano podział na strefę cichą oraz strefę głośną. Na pierwszej części miały by znaleźć się przystanie dla wędkarzy, a na drugiej plaża oraz kawiarenka. Dodatkowo stworzono ścieżki wokół całego jeziora, wspomagające bardziej aktywną formę wypoczynku. Na tym terenie miałyby się też znaleźć wypożyczalnie rowerów oraz łódek.

Cały projekt ma charakter koncepcyjny ze względu na obszerny teren jego opracowania.

previous arrow
next arrow
Slider

BUREK JOANNA


Tytuł dyplomu:

Projekt koncepcyjny rewitalizacji Jeżyc w Poznaniu. Zielona rewolucja.

Promotor:

dr hab. Sławoj Dreszer, prof. UAP

Katedra bioniki i Krajobrazu


Praca dotyka problemu braku natury w miastach. Globalne problemy związane ze zmieniającym się klimatem zmuszają do poszukiwań nowych koncepcji tworzenia miast. Mój projekt pokazuje, że natura jest ważnym elementem w tworzeniu miast, a nie mało znaczącym epizodem. Praca jest koncepcją rewitalizacji dzielnicy w której obecnie mieszkam, jednak podczas pracy nad projektem poszukiwałam rozwiązania, które jest neutralne i mogłoby być wprowadzone do każdego innego miejsca. Przestrzeń w której obecnie mieszkam charakteryzuje się piękną przedwojenną zabudową. Jednak wadami tej przestrzeni jest brak zieleni oraz brak przestrzeni publicznych. Niemal każdą możliwą przestrzeń zajmują miejsca parkingowe dla samochodów.

Inspiracji do stworzenia projektu poszukiwałam w naturze. Szukałam elementu krajobrazu, gdzie nieograniczone kształty tworzą w naturze dzieło sztuki. Zdecydowałam się na inspirację rzeką, ponieważ jej nieograniczone kształty rzeźbiły powierzchnię ziemi i uformowały przepiękne obrazy. W podobny sposób proponuję wprowadzenie zieleni. Miękkie, swobodne kształty pozwalają na dopasowanie się do każdej możliwej przestrzeni. Linie w moim projekcie, które są inspiracją meandrów rzeki, wyznaczają miejsce roślinności, komunikacji oraz otwartym przestrzeniom publicznym. Miękkie kształty dopasowują się do obecnej sytuacji. Omijają budynki. Otaczają drzewa, tworząc miejsca nowej roślinności, która tworzy nowy ekosystem z wysoką roślinnością. Niektóre z liń są wyniesione, dzięki czemu miejsce się uprzestrzennia. Powstają w taki sposób tarasy oraz miejsca do siedzenia.

Elementem koncepcji rewitalizacji są zbiorniki magazynujące wodę opadową. W projekcie zbiorniki z wadą są zlokalizowane w ten sposób aby opady zbierane z rynien budynków były gromadzone w wyznaczonym do tego miejscu, zamiast oddawane do kanalizacji miasta. Lokalne zagospodarowanie wód opadowych zwiększa odporność miasta na skutki zmian klimatu. Ma to również wpływ na zmniejszenie kosztów związanych z odprowadzeniem deszczówki do systemu kanalizacyjnego miasta. W dzielnicy w której obecnie mieszkam przestrzeń jest zdominowana przez samochody. Projekt zakłada przekształcenie części miejsca na przestrzeń publiczną dla mieszkańców. Pozwoli to na stworzenie miejsca, w której mieszakańcy mogliby spędzać wolny czas i czuć się bezpiecznie.

Uważam, że miasto to miejsce gdzie powstają dialogi, innowacje, idee, miejsce gdzie spotykają się różne kultury oraz potrzeby. Rozwój technologii oraz poziom rozwoju nauki może wpłynąć na rozwój miast zrównoważonych. Przywrócenie natury do miast to walka z obecnymi zagrożeniami oraz podtrzymywanie pamięci o tym co dla nas naturalne. Uważam, że przyroda jest źródłem naszego spokoju i zdrowia.

previous arrow
next arrow
Slider

DUTKIEWICZ MARIA


Tytuł dyplomu:

Wrogowie wyobraźni

Promotor:

prof. dr hab. Joanna Imelska

Wydział edukacji artystycznej i kuratorstwa
Katedra interdyscyplinarna


Wrogowie wyobraźni to realizacja, do której punktem wyjścia było zastanawianie się nad sensem - lub bezsensem - tworzenia dyplomów na uczelniach artystycznych. Składa się ona z książki artystycznej, drukowanej na papierze odzyskanym z uczelni, która zawiera przeprowadzone przeze mnie ankiety z absolwentami polskich uczelni artystycznych o nakładach czasowych i finansowych przeznaczonych na tworzenie dyplomów. Na obronie odbyło działanie performatywne, polegające na zasadzeniu drzewa na dziedzińcu UAP: kontestuje ono nadprodukcję sztuki i jest komentarzem wobec tego, co w czasach zagrożonych katastrofą klimatyczną warto robić.

previous arrow
next arrow
Slider

GAWROŃSKA KAJA


Tytuł dyplomu:

Opowieść na korbkę

Promotor:

dr hab. Piotr Tetlak, prof. UAP

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
Katedra Scenografii


Opowieść na korbkę to obiekt scenograficzny przedstawiający słowiański mit o drzewie świata. Obiekt ten to maszyna do opowiadania historii, używana przez współczesnego wędrownego gawędziarza. Aktor, który wciela się w rolę opowiadacza podczas występu, za pomocą maszyny nadaje rytm historii. Za pomocą wielu korbek zaczyna powoli ruszać zębatkami, słychać turkot pracującej maszyny, do tego aktor zaczyna szeptać i mamrotać. Widownia zaczyna nasłuchiwać i przyglądać się pracującym trybom - nagle wszystko łączy się ze sobą, słowa i praca maszyny wspólnie tworzą całość – dzieje się opowieść.

Slider

GONCERZEWICZ ROKSANA


Tytuł dyplomu:

Projekt podręcznika do nauki języka migowego

Promotor:

dr hab. Lucyna Talejko-Kwiatkowska

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
Katedra Komunikacji Wizualnej


Podręcznik „Ucz się migiem!” jest poświęcony nauce Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym. W ramach projektu powstała wersja książki w miękkiej oprawie oraz wariant czarno-biały do samodzielnego wydruku. Projekt powstał we współpracy z członkami Towarzystwa Osób Niesłyszących „TON”.

Podręcznik zawiera najważniejsze informacje, dotyczące życia Głuchych, ich kultury, a także problemów, z jakimi stykają się na co dzień. Autorka, obala najpopularniejsze mity, które dotyczą środowiska niesłyszących i wskazuje dostępne formy pomocy oraz wsparcia.

Kolejne rozdziały prezentują znaki polskiego alfabetu palcowego, liczebniki oraz inne układy rąk. Przy znakach ruchomych, początkowa faza prezentowana jest przez czarną dłoń. Faza końcowa jest zaznaczona za pomocą konturu dłoni. Strzałka wskazuje na kierunek oraz na tor ruchu wykonywanego znaku.

Rozdziały „Daktylografia” oraz „Ideografia”, to praktyczne ćwiczenia, służące utrwaleniu poznanych znaków. W zadaniach poświęconych daktylografii każdej literze towarzyszy zbiór prostych sylab oraz dłuższych słów. Literowanie pozwala zapamiętać znaki oraz opanować przejścia między nimi. Ćwiczenia ideograficzne składają się z dokładnych opisów, które wskazują na to, w jaki sposób należy wykonać dany ideogram. Uwzględniono też miejsce na zapisanie własnego skojarzenia wykonywanego ruchu, co ułatwi jego zapamiętanie. Opisy ideogramów zostały wzbogacone o elementy graficzne, przedstawiające ułożenie dłoni prawej i lewej oraz wskazujące lokalizację wykonywanego ruchu.

W ramach projektu powstała też seria gifów, która jest oparta na ilustracjach dłoni zawartych w podręczniku. Animowane dłonie mogą służyć jako pomoc naukowa podczas zajęć. Mogą być również wykorzystywane w celu promowania PJM w mediach społecznościowych, takich jak Instagram.

previous arrow
next arrow
Slider

GRABOWSKA KINGA


Tytuł dyplomu:

Sfery

Promotor:

dr hab. Wojciech Gorączniak, prof. UAP

Wydział Malarstwa i Rysunku
II Katedra Malarstwa


Strefy to cykl obrazów, powstały pod wpływem rozważań o obiekcie, jakim jest studnia. W wyniku, których wyszczególnionych zostało kilka aspektów, związanych z tym obiektem. Są nimi: aspekt miejsca, głębi wtajemniczenia oraz odbicia. Aspekt miejsca, związany ściśle z wyznaczaniem jakiegoś centrum. Wykreślonym terenem np. za pomocą ramy, konturu. Obszarem, gdzie poszarpana płaszczyzna spotyka się z równą krawędzią linii. Dodanie elementów geometrycznych stanowi również próbę uporządkowania chaosu panującego na obrazach. Rama jest również symbolem wtajemniczenia. Jest elementem, który jawi się jako pewnego rodzaju brama/ drzwi. Tworzy nową przestrzeń wewnątrz pola obrazowego. Jest przejściem, które prowadzi do dalszych etapów wnikania w obraz, poznawania kolejnych stref.

previous arrow
next arrow
Slider

IŁENDA WOJCIECH


Tytuł dyplomu:

Dlaczego tracimy grunt pod nogami?

Promotor:

Sławomir Brzoska

Wydział Rzeźby
Katedra Rzeźby i Działań Przestrzenych


Pracę stanowi interaktywna instalacja z płyt gipsowych o wymiarze 150x75cm. Odnosi się on do średniego kroku człowieka. Płyty jeśli na nie wejść pękają, wybrzmiewają w różny sposób w zależności od przestrzeni w której się znajdują. Pośród nich znajduje się transparentny obiekt będący odbiciem popękanej gipsowej płyty, wykonany w ten sposób, iż jedna strona zawiera popękane płaszczyzny a druga jest idealną taflą poprzez którą można spoglądać. Obiekt jest pewną syntezą, potencjałem zdarzenia, zapowiedzią pękania które zdarza się poprzez chodzenie po podłożu. Zawarciem go w przestrzeni.

Jakości wykorzystane w pracy stanowią dialog z twórczością artystów opisanych w pracy teoretycznej: Carlem Andre, Janem Berdyszkiem, Karoliną Komasą i służą pewnej refleksji nad rzeczywistością.

previous arrow
next arrow
Slider

KARCZEWSKA NATALIA


Tytuł dyplomu:

Szorstki posmak zeszłych mieszkań

Promotor:

dr hab. Piotr Bosacki

Wydział Sztuki Mediów
Katedra Intermediów


Jestem u nas i patrzę na dziurę w płytce podłogowej po złośliwym rzucie cukierniczką. Ma ona kolor gliny i w swoim kształcie zachowała tamten gniew. Jak wszystkie powstałe w emocjach mankamenty, wyróżnia się i nosi znamię zdarzenia. Małych dziur lub pęknięć w płytkach się raczej nie naprawia. Nikomu nie przeszkadzają. Można powiedzieć że nawet zdobią swoimi historiami. Przypomina mi się i jawi jakby w kształcie tego pęknięcia poprzednie mieszkanie i jego różne słabości, a właściwie to moje. Widzę siebie, jak zamazuję przetarcia na tapicerce kanapy ze skaju czarnym markerem. Mam wrażenie, że zostało powiedziane, że należy to robić gdy nam się nudzi. Z daleka marker nawet działa i nie widać, że materiał się zniszczył. Wszyscy mamy wkład w malowanie kanapy i jest to może lekko dziwne. Leżąc na wykładzinie, wącham kurz, jestem mała. Czarny kudłaty pies merda na dźwięk kaszlu w klatce schodowej. Nie możemy się doczekać jego przyjścia. Znak rozpoznawczy taty to właśnie ten kaszel przerywany śpiewem z udawanym angielskim albo przeróbką kolędy. Niebezpieczne kuchenne kanty na wysokości mojej głowy, musztarda przed deszczem i jaskółki nisko latające, świst jerzyków na balkonie, nienawiść do szczotek do włosów. Pewnego dnia wojny na mirabelki i zasypianie przy dźwiękach zza okna, kiedy jasno. W wygiętą wierzbę trafia piorun. Koszmar rowerowy, lubię tylko pływać. Inne pęknięcia, wracam tam, gdzie jestem. Oprócz dziury w kuchni, jest też zdjęcie, które zostało zalane czymś czerwonym i wygląda, jakbyśmy siedzieli w chmurach zachodzącego słońca na kanapie. Nie wiem czemu, przypomina mi ono strach przed zasypianiem w ciszy. Potem już tylko nielegalne chodzenie boso, gniew na gładkie ściany, ulubiony żyrandol i ulubione kolory, serek homogenizowany z cukrem, sołtys, pies jedzący kamienie, zbieranie wysuszonych owadów spod stropu szklarni, brak rynny, zaskrońce martwe i żywe, gadanie do psów, pierwsza i ostatnia ucieczka przez okno, sznurowadło w łańcuchu rowerowym, może jedynie trzy wschody słońca, balkon bez balustrady na 10 lat, podgrzewane świecą bułki, rzekome ratowanie kota z powodzi, mebel z opcją żaluzji, barszcz z proszku, rozpędzony volkswagen na letnich oponach, zbieranie wiśni, 12 złotych. Urywa mi się myśl.

previous arrow
next arrow
Slider

KHILIUK VALERIA


Tytuł dyplomu:

Ekspresja koloru

Promotor:

dr hab. Sławomira Chorążyczewska prof. UAP

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
Katedra Ubioru


BRAK OPISU PRACY

previous arrow
next arrow
Slider

KOWALCZYK JÓZEFINA


Tytuł dyplomu:

Poza monadę

Promotor:

dr Vladislav Radzivillovič, ad.

Wydział Malarstwa i Rysunku
Katedra Rysunku


Tytuł pracy odnosi się do filozoficznego pojęcia monady, jednostki zamkniętej, pozbawionej wpływu świata zewnętrznego, samotnej. Stan izolacji ma skutkować (za E. Levinasem) dojściem do siebie po to, by następnie otworzyć okna i drzwi na Drugiego. Jest to konieczny proces w osiąganiu pełni tożsamości.
Obrazy są wynikiem inspiracji prostą obserwacją odbicia w zaparowanym lustrze. Rozwinięcie jednej pracy przerodziło się w serię autoportretów oraz przedstawień prywatnych wnętrz, zmodyfikowanych na potrzeby malarskiej wizji. Dominującym tematem staje się odbicie, a także okno oraz kurtyna, co nakierowuje na myślenie także o tożsamości samego obrazu poprzez motywy metamalarskie.

previous arrow
next arrow
Slider

KOWALCZYK TOMASZ


Tytuł dyplomu:

W górę rzeki

Promotorzy:

dr hab. Piotr Chojnacki, prof. UAP
dr hab. Krzysztof Baranowski, prof. UAP

Wydział Fotografii
Katedra Fotografii


Termin kultura pochodzi od łac. cultus agri oznaczającego uprawę roli. W połowie XIX wieku chłopi tworzyli ponad 90% polskiego społeczeństwa, a w latach 30. XX wieku około 80%.
Na przykładzie rodzimej wsi w Pieninach przyglądam się pozostałościom kultury chłopskiej. Na pracę składają się fotografie narzędzi rolniczych, części fundamentów domu oraz obiekty pochodzące z mojego rodzinnego domu. Relacja pomiędzy elementami pracy stwarza poczucie pewnego rodzaju braku. Brak ten można odnieść zarówno do kresu kultury chłopskiej, jak i również do refleksji nad obecnym postrzeganiem domu.

Urodziłem się w 1989 roku w Sromowcach nad Dunajcem. W swojej twórczości zajmuję się głównie rodzimym terenem Pienin. Interesująca jest dla mnie relacja pomiędzy pamięcią jednostki a pamięcią miejsca. Moje prace charakteryzuje symboliczny rodzaj gestu skierowanego w stronę ziemi, z której pochodzę. Mieszkam i tworzę pomiędzy Pieninami a Krakowem.

previous arrow
next arrow
Slider

KRAWCZYK MARCIN


Tytuł dyplomu:

Tożsamość

Promotor:

prof. dr hab. Andrzej Zdanowicz

Wydział Malarstwa i Rysunku
I Katedra Rysunku


Praktyczna praca dyplomowa związana jest z tematyką tożsamości w odniesieniu do miejsca bądź konkretnej jednostki. W obrazach została użyta strategia montażu by jak najdokładniej oddać charakter danego obszaru lub wewnętrzne oblicze osoby portretowanej. Przedstawione wizerunki skonstruowane są z wielu łączących i przenikających się ze sobą elementów, które są wizualnymi skojarzeniami na temat podmiotu. Dzieła pokazujące tożsamość jednostki powstały na podstawie obrazkowych skojarzeń pozyskanych od osób związanych z daną postacią, takich jak rodzina i znajomi. W ten sposób została wykorzystana pamięć zbiorowa, która jest ważnym aspektem w mojej pracy gdyż nasza tożsamość kształtowana jest głównie przez ludzi, którymi się otaczamy.

previous arrow
next arrow
Slider

LISSEWSKA ELIZA


Tytuł dyplomu:

Projekt książki "R.M. Rilke, Pisma o sztuce – listy i eseje"

Promotor:

prof. dr hab. Krzysztof Molenda

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
Katedra Komunikacji Wizualnej


Moim dyplomem magisterskim jest zrealizowany w Pracowni Wydawnictw projekt książki, zawierającej mój wybór listów i esejów austriackiego poety i prekursora egzystencjalizmu Rainera Marii Rilkego. Na wybór ten składa się cykl listy do młodego poety, część listów Rilkego do jego żony, rzeźbiarki Klary Rilke-Westhoff oraz kilka esejów. Wszystkie teksty dotyczą w jakiś sposób sztuki, skąd wziął się tytuł Pisma o sztuce – listy i eseje.

Czytając listy Rilkego, to co zauważa się jako pierwsze to jego niezwykła skrupulatność i dbałość o język, jakim się posługuje oraz wielka serdeczność wobec adresatów. Obie cechy rzadko już spotykane w dzisiejszych, pędzących przed siebie czasach. Poprzez mój projekt chciałam dać czytelnikowi chwilę oddechu – szansę pełnego doświadczenie niezwykłości owych tekstów i zagłębienia się w świat listów Rainera Marii Rilkego. Tekstów, które mimo że pochodzą sprzed ponad stu lat, stanowić mogą wyjątkowe źródło wiedzy i inspiracji dla każdego twórcy czy osoby interesującej się sztuką. Książkowe wydania listów są bardzo specyficzną literaturą, gdyż ich pierwotna, materialna forma znacząco różni się od wersji książkowej. Listy pisane są odręcznie na odrębnych kartkach, każdy w osobnej, na nowo adresowanej kopercie. Pod wpływem czasu papier żółknie i brudzi się, a pismo blaknie. Często do listów dołączane były zdjęcia, bilety, zaproszenia czy suszone kwiaty. Wyzwaniem w projekcie książki Pisma o sztuce – listy i eseje było oddanie pierwotnej materialności listów a jednocześnie stworzenie projektu, który będzie nowoczesny.

Format książki to 180x240mm – odpowiada on harmonijnej i naturalnej proporcji 3:4. Część książki zawierająca listy zaprojektowana jest przeze mnie inaczej niż część zawierająca eseje czy teksty dodatkowe (przedmowa oraz wstępy do listów). Różni je proporcja szerokości i sposób składania kolumny, bądź kolumn, wobec strony oraz złożona paginacja. Już sama ta geometria ma być dla czytelnika przyciągająca. Eseje złożone są w wąskich kolumnach o asymetrycznym układzie, co oddaje ich niekonwencjonalność i wyraźnie odróżnia od listów. Przedmowa oraz wstępy złożone są w taki sposób, że na stronie mieszczą się dwie kolumny tekstu. Część zawierająca listy złożona jest tak, aby jednoznacznie świadczyć o tym jakim typem tekstu jest – w prawym górnym rogu zanotowana jest data, po lewej stronie zwrot do adresata, a na dole podpis lub pozdrowienie.

Zbiór listów i esejów Rilkego przypominać ma swego rodzaju archiwum. Część zdjęć nie jest tylko wydrukowana na stronie, a wklejona jak do albumu. W książce znajdują się też suszone kwiaty. Jedyny, znajdujący się w tym zbiorze, list od Klary Rilke-Wsthoff do Rainera Marii Rilkego wyróżniony jest przeze mnie poprzez włożenie go do koperty i wklejenie w tej formie na jednej ze stron. Aby go przeczytać trzeba rozciąć kopertę. Fragmenty listów do młodego poety zostały podkreślone, co zachęcać ma czytelnika do takiego właśnie działania. Książka ma w pewien sposób dać czytelnikowi odczuć unikatowość aktu czytania i otrzymywania listów. Elementem projektu jest też zaklejony banderolą slipcase, z którego wyjmuje się książkę. Kojarzyć ma się to z wyjmowaniem przesyłki z paczki pocztowej. Banderolę trzeba oczywiście za pierwszym razem przeciąć lub rozerwać aby otworzyć pudełko i dostać się do książki. Na materialność zwracać uwagę ma także okładka – twarda oprawa płócienna, tłoczenia, wklejone zdjęcie.

previous arrow
next arrow
Slider

MAĆKIEWICZ KATARZYNA


Tytuł dyplomu:

Anty-biżuteria - kolekcja a-funkcjonalna

Promotor:

dr hab. Rafał Łubowski prof. UAP

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa
Katedra Interdyscyplinarna


Realizacja Katarzyny Maćkiewicz pt. „Anty-biżuteria – kolekcja a-funkcjonalna” – to intermedialna aranżacja przestrzenna, w której wykorzystano: fotografię, film oraz polichromowane obiekty biżuteryjne, połączone w takim kontekście z pozostałymi elementami wizualnymi w/w pracy, że zatraciły one czysto funkcjonalną postać, zyskując wieloznaczny potencjał symboliczny i emotywny. Punktem wyjścia do podjęcia takich działań były wcześniejsze doświadczenia autorki związane z projektowaniem tradycyjnej biżuterii, poddane w projekcie dyplomowym określonej artystycznej modyfikacji i transpozycji.

previous arrow
next arrow
Slider

MICHALSKA MAJA


Tytuł dyplomu:

Życie codzienne, w Poznaniu, w czasach PRL-u
Tytuł książki: Pyry, Ryczka, Laczki czyli PRL po poznańsku

Promotor:

prof. dr hab. Andrzej Bobrowski/

Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej
Katedra Grafiki


Książka ilustruje wydarzenia, miejsca, obiekty z czasów PRL-u w Poznaniu, które zostały w pamięci ówczesnych poznaniaków. Moim celem było utrwalenie, przekazanie i przypomnienie wspomnień z PRL-u oraz zaciekawienie nimi także i młodsze pokolenia. Życie codzienne poznaniaków lat 50-80. pokazane jest w dziesięciu rozdziałach, każdy opowiada o innej dziedzinie min. o usługach, szkolnictwie, przemyśle, motoryzacji, sporcie. Ilustracje jak i opisy powstały na podstawie wywiadów z mieszkańcami, książek, kronik, artykułów i dokumentacji fotograficznej Poznania. Na grafiki wykonane w technice offsetu naniesiony jest suchy druk, w technice linorytu który uwypukla wybrane kształty (podobnie jak w naszej pamięci, niektóre wspomnienia są wyraźniejsze i pozostawiają po sobie ślad). Parę stron zrobionych z gazet z lat 70. i 80., rysunkowa szara forma grafik, jak i strony wykonane z różnych rodzajów papieru (który był deficytowym materiałem) oddają klimat i pomagają zanurzyć się czytelnikowi w PRL-owską rzeczywistość.

previous arrow
next arrow
Slider

PERŁOWSKA WERONIKA


Tytuł dyplomu:

Złość piękności szkodzi

Promotorzy:

prof. dr hab. Konrad Kuzyszyn
dr hab. Krzysztof Baranowski

Katedra Fotografii


Kobieca złość często postrzegana jest jako irracjonalna, histeryczna i po prostu brzydka. Takie myślenie ma długą tradycję, począwszy od harpii, czarownic, Meduzy, wpajania dziewczynkom, żeby były grzeczne i uśmiechnięte, po memy o wściekłych feministkach i syndrom resting bitch face. Chociaż w kontekście społecznym gniew kobiet staje się narzędziem politycznej zmiany, w wymiarze jednostkowym pozostaje nadal tematem tabu, uczuciem wstydliwym i ukrywanym.

previous arrow
next arrow
Slider

PLUTOWSKA ANNA


Tytuł dyplomu:

Drugie życie budynków. Rewitalizacja starego młyna w Słupsku

Promotor:

dr hab. Marta Weronika Węcławska-Lipowicz, prof. UAP

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
Katedra Architektury Wnętrz


Projekt zakłada rewitalizację obiektu starego młyna wraz z sąsiednim pustostanem nad Kanałem Młyńskim w Słupsku na obiekt wielofunkcyjny. Odmienność obu budynków: ceglanego młyna i znacznie późniejszego poddającego się modernizacji - prawdopodobnie spichlerza - zainspirowała do stworzenia nietypowej architektonicznej kompozycji dwóch skontrastowanych form połączonych kładką na poziomie piątego piętra. Na najwyższych kondygnacjach przewidziane zostały funkcje hotelowe. Na parterach niezależne recepcje i lobby. W starym budynku zaprojektowany został dwupoziomowy lokal gastronomiczny, w nowszym - przestrzenie wystawiennicze, konferencyjne i muzealne przybliżające historię obiektu.

previous arrow
next arrow
Slider

PULIT ADRIANA


Tytuł dyplomu:

Choice

Promotor:

prof. dr hab. Jacek Adamczak

Wydział Animacji Katedra Animacji


Film animowany Choice to trwająca nieco ponad 4 minuty opowieść o dojrzewaniu, zmianach zachodzących w ciele i o płci. Jej jedyny bohater ciągle się zmienia, starając się tak ukształtować swe ciało, by mieć cechy wykluczające się, co okazuje się być trudne do zrealizowania. Film zwraca uwagę na proces zmian zachodzących w dojrzewającym ciele i na płeć jako cechę, która nie jest niezmienna. Porusza problem osób nienormatywnych i skłania do zastanowienia się nad przenikaniem się tego, co męskie i żeńskie w jednostce.

Technika i wymiary:
Film HD (1920x1080), H264, 30 kl/sek. Czas projekcji: 4:40

previous arrow
next arrow
Slider

RADZISZEWSKI ALEKSANDER


Tytuł dyplomu:

Terytoria męskości

Promotor:

dr hab. Rafał Łubowski, prof. UAP

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa
Katedra Historii Sztuki i Filozofii


W „Terytoriach męskości” poruszam temat męskości, głównie skupiając się przy tym na tej tradycyjnej, patriarchalnej i hegemonicznej. Sprowadzam je do tytułowych terytoriów, bowiem idee i koncepcje tych męskości skonstruowane są właśnie na terytoriach – na ich budowaniu, wyznaczaniu, bronieniu, zdobywaniu, przekraczaniu, okupowaniu, czy wreszcie – zwalczaniu. Używając tych symbolicznych ram, badam i dekonstruuję tradycyjny paradygmat męskości, związaną z nim symbolikę, schematy i stereotypy, w konsekwencji poddając go krytycznej ocenie. Ostatecznie poszukuję też własnego terytorium męskości, którego podłożem jest próba przeanalizowania oraz pewnego dookreślenia moich „rodzinnych męskości”.

previous arrow
next arrow
Slider

ROSIECKA AGATA


Tytuł dyplomu:

Specjalistyczny pojazd do montażu i utrzymania oznakowania pionowego dróg. Projekt koncepcyjno - funkcjonalny.

Promotor:

dr hab. Michał Filipiak, prof. nadzw. UAP

Katedra Designu
Wzornictwo
Wydział Architektura i Wzornictwo


Specjalistyczny pojazd przystosowany jest do prac związanych z montażem i utrzymaniem oznakowania pionowego dróg. Zaprojektowane rozwiązanie koncepcyjne pozwala na funkcjonalne zagospodarowanie miejsca na przewóz i przechowywanie niezbędnego asortymentu oraz możliwość jego konfiguracji co korzystnie wpływa na ergonomię użytkowania, a także znacznie zwiększa wydajność pracowników. Projekt powstał dla ułatwienia i przyspieszenia wykonywania czynności montażowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa osobistego pracowników. Dodatkowo pojazd doposażony jest w tablicę zamykającą U-26a oraz system pochłaniania energii.

Projekt 3D, praca prezentowana za pomocą animacji oraz 8 plansz 100x70

previous arrow
next arrow
Slider

RUDNICKA KAMILA


Tytuł dyplomu:

Miłość i jej struktura w kontekście posiadania dziecka oraz problemów z płodnością i intymnością w związku. Inseminacja w warunkach domowych.

Promotor:

dr Magdalena Grenda, ad.

Wydział Architektury i Wzornictwa
Katedra Designu


Inseminacja w klinikach bywa często bardzo stresującym, a przede wszystkim wyzbytym intymności zabiegiem. Jest jednocześnie stosunkowo prosta i niektóre pary (biorąc pod uwagę ich stan zdrowotny) mogłyby przeprowadzić taki zabieg same w domu. Przenosząc sztuczne zapłodnienie z kliniki do sypialni otwieramy drzwi do nowych, kreatywnych rozwiązań. Zależało mi, by ta migracja przyniosła ze sobą intymność i bliskość do mieszkania par. Dlatego też postanowiłam zaprojektować obiekt, który ułatwi dokonanie zabiegu we własnych czterech ścianach. Zwiększy to poziom odczuwania intymności i bliskości, a moment zapłodnienia będzie bliższy temu naturalnemu. Nawet sztuczne zapłodnienie może być przyjemne. Dotychczasowe projekty do domowej inseminacji skupiają się głównie na tym, by obiekt zapładniał, ale zapominają o atmosferze, w jakiej się to odbywa. Projekt ma być odpowiedzią na potrzeby par, które mają problem z zajściem w ciążę w naturalny sposób. Zaprojektowany przeze mnie produkt ma stworzyć możliwość zapłodnienia metodą inseminacji w domowych warunkach. Skierowany jest do par lesbijskich, dla par, u których problem niepłodności występuje po stronie męskiej, dla par, gdzie jedna ze stron jest zarażona wirusem HIV (dawca nasienia), dla osób transpłciowych oraz dla niepełnosprawnych mężczyzn.

previous arrow
next arrow
Slider

RYBKOWSKA ALICJA


Tytuł dyplomu:

Pomiędzy

Promotor:

prof. dr hab.Andrzej Pepłoński

Wydział Malarstwa i Rysunku
I Katedra Malarstwa


Na pracę dyplomową składają się fotografie oraz malarstwo. Z jednej strony, to obrazy nieba, czegoś bezkresnego, pełnego znaczeń. Z drugiej, przyziemne, wręcz banalne fragmenty codzienności, śmieci czy bramy garażowe. Przeciwstawiam je sobie, szukając jednocześnie punktów stycznych. Istotne jest dla mnie również zaaranżowanie obrazów w przestrzeni, którą traktuję jako ważną część pracy. Ciekawi mnie to, co pomiędzy: pomiędzy samymi obrazami, obrazami a widzem i wreszcie, pomiędzy obrazami a przestrzenią dookoła. Staram się zbudować sytuację, wykorzystując wszystkie te elementy.

previous arrow
next arrow
Slider

STANISŁAWCZYK SANDRA


Tytuł dyplomu:

Przestrzeń scenograficzna inspirowana opowiadaniem pt. „Nawiedziciel mroku”

Promotor:

prof. dr hab. Katarzyna Podgórska- Glonti

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
Katedra Scenografii


Inspirując się przestrzenią sakralną i mieszkalną, mieszaną z mrocznymi opowieściami grozy Lovecrafta postanowiłam stworzyć przestrzeń scenograficzną do pokoju typu escape room. Jest to makieta zagadka, która może być również pretekstem dla stworzenia pokoju w skali 1:1. Co zabiło Roberta Blacka? Tego dowiedzieć się można z historii Nawiedziciel mroku oraz rozwiązując zagadkę makiety. Makieta ma za zadanie połączyć różne przestrzenie opisywane w powieści. Jest jak escape room, pomieszczeniem w pomieszczeniu. Możemy delektować wzrok jej formą lub podjąć wyzwanie gry i dowiedzieć się co przytrafiło się głównemu bohaterowi. Rozwiązując szereg zagadek i mechanizmów odkrywamy nowe ukryte przedmioty. Ukryte są one na powierzchni całej makiety. Samo otworzenie jej fasady jest rozpoczęciem gry. By dowiedzieć się co zabiło Roberta Blake musimy spojrzeć w obłąkańcze karty ksiąg. Te same, które sprowadziły na niego zgubę. Po drodze do rozwiązania zagadki musimy uważać by nie wezwać bluźnierczego zła.

previous arrow
next arrow
Slider

STAWIAK JOANNA I TROJANA MARIA


Tytuł dyplomu:

Koncepcja adaptacji założenia pałacowo– parkowego w Roztoce (Dolny Śląsk) na kompleks stałego pobytu osób w podeszłym wieku

Promotor:

prof. dr hab. Janusz Stankowski

Wydział Architektury Wnętrz i Scenografii
Katedra Architektury Wnętrz


Wykonane przez dyplomantki studium projektowe jest wyjątkowo obszerne i obejmuje:
- program funkcjonalny wnętrz zamku i całego założenia pałacowo – parkowego,
- aranżację wszystkich przestrzeni wnętrz zamku,
- projekty wybranych wnętrz reprezentacyjnych,
- projekty wybranych apartamentów,
- projekt zmian architektonicznych na dziedzińcu zamkowym,
- rekonstrukcję zniszczonych elementów architektury parkowej,
- aranżacje wnętrz obiektów architektury parkowej,
- architekturę nowego „Pawilonu wody” wraz z aranżacją wnętrz

previous arrow
next arrow
Slider

TAUKIN DZIJANA


Tytuł dyplomu:

defined_not. Personalizacja i algorytmy generatywne w projektowaniu mebla

Promotor:

dr hab. Mateusz Wróblewski prof. UAP

Wydział Architektury i Wzornictwa
Katedra Mebla


Celem projektu defined_not jest stworzenie definicji mebla nie determinującej jego ostatecznego kształtu. Algorytm generuje w czasie rzeczywistym unikatowe, nieprzewidywalne, spersonalizowane obiekty.

Przemysłowa zasada uśrednienia wymiarów ignoruje potrzeby wielu. Użyte parametryczna modyfikacja parametrów wejściowych i analiza zdjęć umożliwiają stworzenie obiektów dostosowanych do konkretnego kształtu ciała.

W ergonomii uwzględnia się standardowe zdrowe pozycje siedzące zamiast faktycznych. W rzeczywistości ludzie rzadko je przyjmują, preferując swoje ulubione. Za pomocą technologii Motion Capture te pozycje zostały zarejestrowane, a użytkownikom zaoferowano wybór spośród form im odpowiadających.

Wbudowany interaktywny interfejs umożliwia wpływ odbiorcy na kształt końcowy. Taka demokratyzacja projektowania uwalnia kreatywność użytkowników, tworząc głębszą emocjonalną więź z obiektem i przedłużając jego życie.

previous arrow
next arrow
Slider

VUJOVIC JOVANA


Tytuł dyplomu:

Befriending the Abyss: Transference and Repetition in an Art Practice as an Instrument of Overcoming the Existential Void

Promotor:

prof. dr hab. Sławomir Brzoska

Wydział Rzeźby
Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych


W mojej pracy starałam się, możliwie jak najdokładniej, wyrazić kryzys egzystencjalny, z którym zmagałam się w poprzednich latach oraz ukazać, jak go przezwyciężyłam. Aby tego dokonać, wykorzystałam szereg środków wyrazu, jako narzędzia użyłam też własnego ciała.

previous arrow
next arrow
Slider

WIERNICKA JOANNA


Tytuł dyplomu:

Rewitalizacja terenów dawnego PGR-u w Murzynowie - Kompleks Ceramiki i Rękodzieła Artystycznego

Promotor:

dr hab. inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak, prof. UAP

Wydział Architektury i Wzornictwa
Katedra Architektury i Urbanistyki


Projekt rewitalizacji terenów dawnego PGR-u w Murzynowie porusza temat wsi popegeerowskiej, trudny, złożony i zmarginalizowany. Poprzez analizy, cofając się aż do czasów istnienia folwarków, podjęto próbę zgłębienia zależności pomiędzy społecznością, jej historią i kulturą a miejscem i jego zasobami. Analizy rozwoju wsi Murzynowo, jej społecznych, kulturowych i przyrodniczych uwarunkowań pozwoliły stworzyć spójną koncepcję odnowy wsi, bazującą na modelu gospodarczym, odpowiadającym potrzebom mieszkańców. Powstały projekt łączy w sobie elementy planowania przestrzennego, które obejmuje obszar całej wsi, urbanistyki, gdzie nacisk położono na rozwinięcie infrastruktury: rzemieślniczej, turystycznej, rekreacyjnej i lokalnej oraz rozwiązania architektoniczne i wnętrzarskie.

previous arrow
next arrow
Slider

WINKLER SARA


Tytuł dyplomu:

Album rodzinny - wspomnienia z dzieciństwa

Promotor:

prof. dr hab. Marek Przybył

Wydział Malarstwa i Rysunku
II Katedra Malarstwa


Prace malarskie mają swoje źródło w fotografiach z osobistego albumu rodzinnego. Są próbą rekonstrukcji wspomnień z dzieciństwa, które przeobrażam pod wpływem wyobraźni. Elementy takie jak pamiątki-zabawki i zaciemnione wnętrza pokojów, są impulsem skłaniającym do retrospekcji. Wspomnienia z dzieciństwa składają się z obszarów niepamięci oraz ,,błysków’’, czyli momentów zapamiętanych w najdrobniejszym detalu. Forma wspomnień, które są zderzeniem niepamięci z pamięcią, wpłynęła na kompozycję obrazów. Buduję je na zasadzie kontrastów: dominującej ciemności i fragmentów światła, gęstej farby i jaskrawych laserunków, geometrycznych figur i obłych, miękkich form.

previous arrow
next arrow
Slider

WOJTUKIEWICZ KRZYSZTOF


Tytuł dyplomu:

Lapsum hominis

Promotor:

prof. dr hab. Wiesław Koronowski

Wydział Rzeźby
Katedra Rzeźby i Otoczenia


Celem pracy dyplomowej „Lapsum hominis” jest ujęcie problematyki deformacji w kontekście rzeźby figuratywnej. W pracy poruszono motyw krucyfiksu, jako symbolu chrześcijańskiego systemu wartości, który obecnie w świecie Zachodu ulega erozji. Zastosowana estetyka intensywnie eksponuje przerysowania anatomiczne, przywołując w ten sposób charakter rzeźby gotyckiej. Rzeźba aranżuje płaszczyznę dla konfrontacji przeciwstawnych struktur, które mają być odpowiedzią na realia współczesnej transformacji kulturowej.

previous arrow
next arrow
Slider

WOLSKA KAMILA


Tytuł dyplomu:

OFT siedzisko aktywne

Promotor:

dr hab. Jacek Mikołajczak, prof. UAP

Wydział Architektury i Wzornictwa
Katedra Mebla


Fotel OFT jest aktywnym, ruchomym siedziskiem. Dzięki prostej, zaokrąglonej podstawie z płyty CDF, w kształcie "soczewki", obraca się i buja na boki w każdym kierunku. Na podstawie umieszczony został metalowy stelaż, w który można wsunąć puf, stanowiący siedzisko oraz powyżej przypiąć piankowy wałek, który stanowi oparcie i równocześnie podłokietniki. Proporcje fotela są tak wyważone, aby oparcie podpierało odcinek lędźwiowy kręgosłupa, co zachęca do utrzymania poprawnej, zdrowej postawy ciała. Ruch fotela wymusza balans ciałem, co również korzystnie wpływa na pozycję siedzącego. Powołując się na raport WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, która stwierdziła, że siedzący tryb życia sprzyja powstawaniu wielu chorób, przedstawiam siedzisko, które może pomóc niwelować ten problem. Oprócz pomocy w korekcie problemów postawy, fotel może służyć również do terapii z osobami z nadpobudliwościami. Dużą częścią mojej pracy dyplomowej było zagłębienie się w badania nad tym problemem. Udowodniono, że osobom z ADHD łatwiej skupić się, np. na nauce, kiedy mogą część swojej energii przenieść na aktywne siedzenie. Fotel może być również skierowany do przestrzeni publicznych: hoteli, bibliotek czy galerii. Dobrze sprawdziłby się również na wszelkich konferencjach, prelekcjach czy podczas wywiadów... Kształt fotela inspirowany jest geometrią oraz meblami włoskiej grupy Memphis, której podejście do projektowania mebli było przełomowe. Na obronie dyplomu zaprezentowałam również małe siedzisko bez oparcia, aby ukazać "mechanizm" siedziska w najprostszej formie.

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem fotela do produkcji z firmą Swarzędz Home. Premiera ma odbyć się podczas targów Warsaw Home 3-6.10.2019.

previous arrow
next arrow
Slider